برچسب: تکمیل ظرفیت پزشکی
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی با سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد ۹۶
۱۹ مهر ۱۳۹۶
۸ دیدگاه

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی با سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد ۹۶

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد همواره به عنوان شانس آخر برای ورود به دانشگاه برای داوطلبان مطرح بوده است و از این حیث اهمیت بسیار بالایی دارد ، در این میان برای رشته های پرطرفدار این فرآیند بسیار حساس تر بوده و دارای نکات مهمی جهت انتخاب رشته است تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی با سهمیه…..

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶
۱۵ مهر ۱۳۹۶
۲۲ دیدگاه

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد همواره به عنوان شانس آخر برای ورود به دانشگاه برای داوطلبان مطرح بوده است و از این حیث اهمیت بسیار بالایی دارد ، در این میان برای رشته های پرطرفدار این فرآیند بسیار حساس تر بوده و دارای نکات مهمی جهت انتخاب رشته است تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی در سال…..

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶
۱۴ مهر ۱۳۹۶
۱۳۲ دیدگاه

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد همواره به عنوان شانس آخر برای ورود به دانشگاه برای داوطلبان مطرح بوده است و از این حیث اهمیت بسیار بالایی دارد ، فرآیند تکمیل ظرفیت معمولا دبار در سال صورت می گیرد مرحله اول در مهرماه بوده و مرحله دوم آن در بهمن ماه است تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶…..

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت  دانشگاه آزاد (بهمن ماه ۹۵)
۲۹ دی ۱۳۹۵
۱۴۸ دیدگاه

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد (بهمن ماه ۹۵)

پس از کش و قوس های فراوان پیرامون وجود فرآیند تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در بهمن ماه ۹۵ سرانجام این دانشگاه در بهمن ماه اقدام به پذیرش دانشجو نمود و این پذیرش در رشته های پرطرفداری نظیر پزشکی،داروسازی،مجموعه پیراپزشکی و دامپزشکی مشاهده می شود که در واقع رقابت اصلی برای ورود به دانشگاه برای رشته…..