دسته: امریهRSS
مراحل گرفتن امریه
۵ اسفند ۱۳۹۵
۲ دیدگاه

مراحل گرفتن امریه

امریه نوعی از خدمت سربازی است که در آن به جای حضور دائم در پادگان فرد مشمول می تواند در حیطه رشته تخصصی خود فعالیت داشته باشد و فعالیت  در طول رشتهشخص  به عنوان سنوات خدمت مقدس سربازی به حساب می آید از این رو امریه همه ساله متقاضیان بسیاری دارد و همواره سوالات بیشماری…..