دسته: طرح نوشداروRSS
مشاوره تلفنی حامی
۲ اسفند ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مشاوره تلفنی حامی

پس از درخواست های مکرر مخاطبان گروه آموزشی حامی مبنی بر فراهم آمدن بستری برای برقراری مشاوره تلفنی  با کارشناسان حامی تصمیم بر آن شد تا سامانه مشاوره تحصیلی حامی راه اندازی گردد. و امکان برقراری ارتباط تلفنی از سراسر ایران با تلفن ثابت و تلفن همراه فراهم شود . بسته های مشاوره تلفنی تماس…..

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۶
۷ دیدگاه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی روزانه

در این مطلب رتبه ی قبولی زبان انگلیسی سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم. یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در گروه آزمایشی مربوطه در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفته…..

رتبه ی قبولی زبان آلمانی روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رتبه ی قبولی زبان آلمانی روزانه

در این مطلب رتبه ی قبولی زبان آلمانی سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم. یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در گروه آزمایشی مربوطه در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفته…..

رتبه ی قبولی عکاسی روزانه
۱۲ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رتبه ی قبولی عکاسی روزانه

در این مطلب رتبه ی قبولی عکاسی سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم. یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در گروه آزمایشی مربوطه در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفته ایم…..

رتبه ی قبولی آهنگسازی روزانه
۱۱ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رتبه ی قبولی آهنگسازی روزانه

در این مطلب رتبه ی قبولی آهنگسازی سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم. یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در گروه آزمایشی مربوطه در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفته ایم…..

رتبه ی قبولی بازیگری روزانه
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رتبه ی قبولی بازیگری روزانه

در این مطلب رتبه ی قبولی بازیگری سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم. یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در گروه آزمایشی مربوطه در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفته ایم…..

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی روزانه
۴ مرداد ۱۳۹۶
۲۸ دیدگاه

رتبه ی قبولی بهداشت عمومی روزانه

در این مطلب رتبه ی قبولی بهداشت عمومی سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم. یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفتیم  تا رتبه ها ی…..

رتبه ی قبولی مهندسی پزشکی روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۶
یک دیدگاه

رتبه ی قبولی مهندسی پزشکی روزانه

در این مطلب رتبه ی قبولی مهندسی پزشکی سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم. یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفتیم  تا رتبه ها ی…..

رتبه ی قبولی مهندسی معدن روزانه
۱ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رتبه ی قبولی مهندسی معدن روزانه

در این مطلب رتبه ی آخرین فرد قبولی مهندسی معدن سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم. یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفتیم  تا رتبه…..

رتبه ی آخرین فرد قبولی مدیریت سراسری (روزانه)
۱۷ تیر ۱۳۹۶
۱۳ دیدگاه

رتبه ی آخرین فرد قبولی مدیریت سراسری (روزانه)

در این مطلب رتبه ی آخرین فرد قبولی مدیریت سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم. یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفتیم  تا رتبه ها ی…..