دسته: جامع علمی کاربردیRSS
رشته های بدون کنکور دانشگاه های علمی کاربردی
۱ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رشته های بدون کنکور دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی در مقاطع مختلف کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشدودکتری دانشجو می پذیرد.در دوره کاردانی وکارشناسی در ۴زیر گروه صنعت،کشاورزی،مدیریت وخدمات اجتماعی،فرهنگ وهنرهمچنین در دوره ی ارشد در ۳زیر گروه صنعت ،کشاورزی،مدیریت و خدمات دانشجو می پذیرد.