دسته: مشاوره و برنامه مطالعاتیRSS
آخرین درصد  و رتبه های قبولی رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آخرین درصد و رتبه های قبولی رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه

درصدها وترازهای لازم برای قبولی در رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه کنکورسراسری ۹۶ ریاضی در این مقاله سعی کرده ایم  حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سراسری ۹۵-۹۶ را براساس آمار انتخاب رشته ۹۵ قرار دهیم ولی این نکته را بخاطر داشته باشید که جداول زیر بر اساس آمار…..

آخرین درصد  و رتبه های قبولی رشته ی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آخرین درصد و رتبه های قبولی رشته ی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه

درصدها وترازهای لازم برای قبولی در رشته ی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه کنکورسراسری ۹۶ ریاضی در این مقاله سعی کرده ایم  حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته ی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سراسری ۹۵-۹۶ را براساس آمار انتخاب رشته ۹۵ قرار دهیم ولی این نکته را بخاطر داشته باشید که جداول زیر بر…..

آخرین درصد  و رتبه های قبولی رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
۶ دیدگاه

آخرین درصد و رتبه های قبولی رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان

قبل از هر چیز لازم دانستیم اشاره کنیم که برای اطلاعات بیشتر در مورد رشته های پردیس خودگردان می توانید به مقاله‌ی مربوطه در صفحه ی پردیس خودگردان سایت مراجعه فرمایید. درصدها وترازهای لازم برای قبولی در رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکورسراسری ۹۶ تجربی در این مقاله سعی کرده ایم  حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته ی علوم آزمایشگاهی پردیس…..

آخرین درصد  و رتبه های قبولی رشته ی گفتار درمانی پردیس خودگردان
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آخرین درصد و رتبه های قبولی رشته ی گفتار درمانی پردیس خودگردان

قبل از هر چیز لازم دانستیم اشاره کنیم که برای اطلاعات بیشتر در مورد رشته های پردیس خودگردان می توانید به مقاله‌ی مربوطه در صفحه ی پردیس خودگردان سایت مراجعه فرمایید. درصدها وترازهای لازم برای قبولی در رشته ی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکورسراسری ۹۶ تجربی در این مقاله سعی کرده ایم  حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته ی گفتار…..

آخرین درصد  و رتبه های قبولی رشته ی علوم تغذیه پردیس خودگردان
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آخرین درصد و رتبه های قبولی رشته ی علوم تغذیه پردیس خودگردان

قبل از هر چیز لازم دانستیم اشاره کنیم که برای اطلاعات بیشتر در مورد رشته های پردیس خودگردان می توانید به مقاله‌ی مربوطه در صفحه ی پردیس خودگردان سایت مراجعه فرمایید. درصدها وترازهای لازم برای قبولی در رشته ی علوم تغذیه پردیس خودگردان کنکورسراسری ۹۶ تجربی در این مقاله سعی کرده ایم  حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته ی…..

برنامه ریزی نوروز (کنکور انسانی)
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
۲ دیدگاه

برنامه ریزی نوروز (کنکور انسانی)

برنامه ریزی نوروز داوطلبان کنکور انسانی در بسیاری از موارد مورد بی مهری موسسات و گروه های آموزشی مختلف قرار می گیرند و کمتر دیده می شود که برنامه ای  مختص این دسته از عزیزان پایه ریزی شود، علت این امر شاید هجوم بی حد و مرز داوطلبان کنکور به سمت رشته های ریاضی فیزیک…..

آخرین درصد  و رتبه های قبولی رشته ی هوشبری پردیس خودگردان
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
۲ دیدگاه

آخرین درصد و رتبه های قبولی رشته ی هوشبری پردیس خودگردان

قبل از هر چیز لازم دانستیم اشاره کنیم که برای اطلاعات بیشتر در مورد رشته های پردیس خودگردان می توانید به مقاله‌ی مربوطه در صفحه ی پردیس خودگردان سایت مراجعه فرمایید. درصدها وترازهای لازم برای قبولی در رشته ی هوشبری پردیس خودگردان کنکورسراسری ۹۶ تجربی در این مقاله سعی کرده ایم  حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته ی…..

آخرین درصد  و رتبه های قبولی رشته ی اتاق عمل پردیس خودگردان
۲۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آخرین درصد و رتبه های قبولی رشته ی اتاق عمل پردیس خودگردان

قبل از هر چیز لازم دانستیم اشاره کنیم که برای اطلاعات بیشتر در مورد رشته های پردیس خودگردان می توانید به مقاله‌ی مربوطه در صفحه ی پردیس خودگردان سایت مراجعه فرمایید. درصدها وترازهای لازم برای قبولی در رشته ی اتاق عمل پردیس خودگردان کنکورسراسری ۹۶ تجربی در این مقاله سعی کرده ایم  حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی…..

آخرین درصد  و رتبه های قبولی رشته ی فیزیوتراپی پردیس خودگردان
۱۹ اسفند ۱۳۹۵
۱۱۳ دیدگاه

آخرین درصد و رتبه های قبولی رشته ی فیزیوتراپی پردیس خودگردان

قبل از هر چیز لازم دانستیم اشاره کنیم که برای اطلاعات بیشتر در مورد رشته های پردیس خودگردان می توانید به مقاله‌ی مربوطه در صفحه یی پردیس خودگردان سایت مراجعه فرمایید. درصدها وترازهای لازم برای قبولی در رشته ی فیزیوتراپی پردیس خودگردان کنکورسراسری ۹۶ تجربی در این مقاله سعی کردیم  حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته…..

آخرین درصد  و رتبه های قبولی رشته ی داروسازی پردیس خودگردان
۱۷ اسفند ۱۳۹۵
۷۱ دیدگاه

آخرین درصد و رتبه های قبولی رشته ی داروسازی پردیس خودگردان

قبل از هر چیز لازم دانستیم اشاره کنیم که برای اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه های پردیس خودگردان می توانید به مقاله‌ی مربوطه در صفحه ی پردیس خودگردان سایت مراجعه فرمایید. معرفی رشته داروسازی رشته داروسازی شاخه ای از علوم پزشکی است که به تولید دارو، تاثیر دارو بر بدن، تقلیل مشکلات بیماری زا و تامین…..