دسته: کارشناسی ارشدRSS
مهندسی صنایع
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مهندسی صنایع

در این مقاله رشته ی مهندسی صنایع را خدمت شما معرفی می کنیم. تاریخچه مهندسی صنایع اولین جرقه های مهندسی صنایع به عنوان یک تخصص با آغاز انقلاب صنعتی در ابتدای قرن ۱۹ زده شد. انقلاب صنعتی باعث به کارگیری نیروی انسانی بیشتر در صنایع و افول صنایع کوچک دستی شد. لذا با گسترش کارخانجات نیاز…..