رتبه ی آخرین فرد قبولی مهندسی صنایع در شهر های مختلف

دسته: طرح نوشدارو , مشاوره انتخاب رشته
بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه - ۱۲ مهر ۱۳۹۵
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۳۹۵

از آنجایی که یکی از راهنماهای خوب برای انتخاب رشته کنکور سراسری آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در سال قبل آن می باشد تصمیم گرفتیم رتبه ی آخرین فرد قبولی رشته های پر طرفدار تجربی، ریاضی و انسانی را در شهرهای مختلف در اختیار شما کنکوری های عزیز قرار دهیم تا با آگاهی بیشتر بتونید انتخاب رشته ی منطقی تری رو انجام بدید.

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری
برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری (از قبیل سهمیه ها، دانشگاه ها، بهترین روش انتخاب رشته و …) به مقاله ی “انتخاب رشته کنکور سراسری” مراجعه نمایید.

در این مطلب رتبه ی آخرین فرد قبولی مهندسی صنایع سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم.


مهندسی صنایع

تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۶۴ ۵۳۳ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شریف تهران-روزانه
۱۶۳۳ ۵۲۹ منطقه ۲ پسر اراک مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شریف تهران-روزانه
۲۵۴۰ ۱۷۰ منطقه ۳ پسر رضوانشهر مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شریف تهران-روزانه
۱۱۸۸ ۷۱۷ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی صنایع -دانشگاه  تهران-روزانه
۱۸۴۰ ۶۰۴ منطقه ۲ پسر قائم شهر مهندسی صنایع -دانشگاه  تهران-روزانه
۳۶۱۵ ۲۵۸ منطقه ۳ دختر تنکابن مهندسی صنایع -دانشگاه  تهران-روزانه
۱۷۱۹ ۱۰۱۹ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-روزانه
۲۲۴۶ ۷۴۱ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-روزانه
۵۳۲۶ ۴۱۲ منطقه ۳ دختر هشتگرد مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-روزانه
۲۷۰۷ ۱۵۴۳ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران-روزانه
۲۸۲۵ ۹۶۰ منطقه ۲ پسر بابل مهندسی صنایع -دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران-روزانه
۵۶۹۴ ۴۵۴ منطقه ۳ دختر زیراب سوادکوه مهندسی صنایع -دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران-روزانه
۳۱۱۹ ۱۷۵۸ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-روزانه
۳۶۴۸ ۱۲۵۹ منطقه ۲ پسر بابلسر مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -روزانه
۶۲۸۵ ۵۱۲ منطقه ۳ پسر عباس آباد مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-روزانه

البرز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۸۴۹ ۲۷۰۷ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خوارزمی-تهران-روزانه
۵۵۵۶ ۱۹۱۳ منطقه ۲ پسر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه
۸۱۴۶ ۷۱۹ منطقه ۳ دختر شهر قدس مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خوارزمی-تهران-روزانه

اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۷۴۱ ۳۱۶۷ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
۵۷۳۳ ۱۹۷۳ منطقه ۲ پسر ساری مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
۱۰۲۲۶ ۹۴۶ منطقه ۳ دختر ماه شهر مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه

مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۴۸۷ ۳۵۳۷ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی صنایع -دانشگاه فردوسی مشهد-نوبت دوم شبانه
۵۷۲۴ ۱۹۶۸ منطقه ۲ دختر قوچان مهندسی صنایع -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه
۶۶۶۷ ۵۵۷ منطقه ۳ دختر طبس مهندسی صنایع -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه

شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۳۲۲ ۴۴۶۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه
۸۶۴۵ ۳۰۴۳ منطقه ۲ دختر شیراز مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه
۱۴۲۱۲ ۱۴۸۰ منطقه ۳ دختر قائمیه مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه

تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۳۹۰۰ ۷۰۸۱ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه تبریز-نوبت دوم شبانه
۱۲۵۲۳ ۴۵۱۹ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی صنایع -دانشگاه تبریز-نوبت دوم شبانه
۱۲۷۴۱ ۱۲۶۴ منطقه ۳ پسر میانه مهندسی صنایع -دانشگاه تبریز-نوبت دوم شبانه

قم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۲۱۶۳ ۶۲۹۷ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
۱۲۷۰۴ ۴۵۹۱ منطقه ۲ پسر شهرری مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
۱۷۳۹۲ ۱۹۵۲ منطقه ۳ پسر شهرری مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
۱۴۹۳۷ ۷۵۹۳ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه قم-روزانه
۱۲۸۰۶ ۴۶۳۱ منطقه ۲ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی صنایع -دانشگاه قم-روزانه
۱۵۲۰۷ ۱۶۱۵ منطقه ۳ پسر شهر قدس مهندسی صنایع -دانشگاه قم-روزانه

بابل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۱۰۲۹ ۱۰۲۱۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی بابل-نوبت دوم شبانه
۲۰۵۳۲ ۷۶۰۹ منطقه ۲ دختر نور مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی بابل-نوبت دوم شبانه
۳۱۹۹۵ ۴۴۴۶ منطقه ۳ دختر تنکابن مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی بابل-نوبت دوم شبانه

همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۶۷۹ ۸۷۹۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی صنایع -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-نوبت دوم شبانه
۱۷۶۰۴ ۶۴۴۸ منطقه ۲ دختر همدان مهندسی صنایع -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-نوبت دوم شبانه
۲۹۰۵۶ ۳۹۱۰ منطقه ۳ دختر همدان مهندسی صنایع -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-نوبت دوم شبانه

زاهدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۳۵۱۲ ۳۱۰۹۵ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی صنایع -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه
۷۶۰۱۹ ۳۰۸۲۳ منطقه ۲ پسر فراشبند مهندسی صنایع -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه
۱۱۷۳۷۵ ۲۵۷۱۱ منطقه ۳ پسر سراوان مهندسی صنایع -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

اگر طرح نوشدارو را مطالعه نکرده اید حتما مقالات زیر را نیز مطالعه نمایید.

طرح نوشدارو (هزینه دانشگاه ها و انواع سهمیه در کنکور سراسری)

طرح نوشدارو (دانشگاه آزاد از سیر تا پیاز)


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۲۲۳
برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌گذارد

نحوه اطلاع رسانی
avatar
wpDiscuz