رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت ۹۸

دسته: تحصیلات تکمیلی , کارشناسی ارشد , مشاوره کنکور کارشناسی ارشد
بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: یکشنبه - ۲ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۲ تیر ۱۳۹۸

یکی از پرطرفدارترین رشته ها در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته های مجموعه مدیریت است که همه ساله توجه خیل عظیمی از داوطلبان را به خود جلب می کند گرایش های ارشد مدیریت بسیار متنوع است که شرط اول ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شناسایی و آنالیز دقیق این گرایش هاست ، اگر گرایش ها را با دقت آنالیز کنید می توانید بعد از اعلام نتایج کارشناسی ارشد و آغاز فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد یک انتخاب رشته کم ریسک و دقیق را انجام دهید که شما را در رسیدن به هدفتان رهنمون می سازد به همین منظور مشاوران حامی در این مقاله رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت ۹۸ را به طور دقیق آورده اند.

رتبه های قبولی  کارشناسی ارشد مدیریت ۹۸

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
۱۴ مالی گرایش بیمه روزانه- دانشگاه تهران
۱۷ مدیریت رفتار سازمانی روزانه- دانشگاه تهران
۲۷ مدیریت مالی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۲۷ عملکرد و بهره برداری منابع انسانی روزانه- دانشگاه تهران
۳۴ بانکداری نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۴۹ بازاریابی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۸۹ بازاریابی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۹۵ مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه- دانشگاه تهران
۱۰۱ بانکداری روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
۱۰۵ سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۰۷ سیاست گذاری علم و فناوری روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران
۱۴۰ بازرگانی بین المللی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۸۱ بازاریابی روزانه- دانشگاه اصفهان
۱۸۷ کارآفرینی فناوری روزانه- دانشگاه تهران
۲۳۴ مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۲۶۴ بازاریابی روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
۲۷۳ سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۲۷۹ مدیریت رفتار سازمانی نوبت دوم- دانشگاه تهران
۲۹۳ بازاریابی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
۳۲۶ انتقال تکنولوژی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۳۵۷ کسب و کار جدید روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۳۹۵ بازرگانی بین المللی روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۴۴۶ بانکداری غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۴۴۷ مدیریت تحول روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۴۷۳ تحقیق در عملیات روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
۴۸۱ کسب و کار الکترونیک روزانه- دانشگاه خوارزمی
۵۰۶ کسب و کار جدید روزانه- دانشگاه خوارزمی
۵۲۷ توسعه منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
۵۲۸ تجارت الکترونیکی روزانه- دانشگاه تبریز
۶۰۳ سیاستهای تحقیق و توسعه روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۶۳۹ مدیریت تحول روزانه- دانشگاه زنجان
۶۵۱ تجارت الکترونیکی روزانه- دانشگاه یزد
۶۵۷ نواوری تکنولوژی نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۶۶۱ کسب و کار الکترونیکی نوبت دوم- دانشگاه تهران
۷۶۵ تحقیق در عملیات نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۸۳۱ بازاریابی روزانه- دانشگاه شهید چمران – اهواز
۸۶۲ توسعه کارآفرینی نوبت دوم- دانشگاه تهران
۱۰۱۴ بازاریابی روزانه- دانشگاه سمنان
۱۰۸۱ تولید و عملیات روزانه- دانشگاه یزد
۱۰۹۳ کسب و کار جدید نوبت دوم- دانشگاه مازندران – بابلسر
۱۰۹۶ توسعه منابع انسانی روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۱۱۳۸ بازرگانی بین المللی روزانه- دانشگاه قم
۱۲۵۳ مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
۱۲۵۴ تجارت الکترونیکی نوبت دوم- دانشگاه یزد
۱۳۷۹ کار آفرینی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
۱۵۳۸ کسب و کار جدید نوبت دوم- دانشگاه سمنان
۱۵۵۴ مدیریت استراتژیک روزانه- دانشگاه قم
۱۶۹۷ تولید و عملیات نوبت دوم- دانشگاه یزد
۱۷۱۴ مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
۱۷۸۶ مدیریت منابع انسانی اسلامی نوبت دوم- دانشگاه زنجان
۱۸۰۶ تجارت الکترونیکی روزانه- دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) – قم
۲۰۶۴ توسعه منابع انسانی پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
۲۰۹۲ کارآفرینی فناوری روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۲۲۱۸ مدیریت پروژه روزانه- دانشگاه قم
۲۲۳۱ بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۲۲۴۲ مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای روزانه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۲۳۶۲ توسعه منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۲۸۵۰ بازرگانی بین المللی مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۲۹۳۱ کسب و کار الکترونیک پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب
۳۰۲۷ مدیریت تحول پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز
۳۱۲۷ کسب و کار جدید روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۳۱۸۹ مدیریت مالی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند
۳۲۹۴ بازرگانی بین المللی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
۳۶۷۵ خط مشی گذاری عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز
۴۱۶۰ تجارت الکترونیکی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
۴۳۲۳ سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
۴۴۷۶ تحقیق در عملیات پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۵۲۰۶ کسب و کار الکترونیک نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۵۲۷۱ مدیریت رفتار سازمانی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۵۳۰۴ کسب و کار الکترونیکی نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۵۳۴۰ کار آفرینی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
۶۲۴۵ مدیریت منابع انسانی اسلامی پردیس- دانشگاه خوارزمی
۶۴۰۴ کارآفرینی فناوری مجازی دولتی- دانشگاه تهران
۶۵۲۴ سیاست گذاری علم و فناوری پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۶۵۶۷ تجارت الکترونیکی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد
۶۹۱۲ کسب و کار الکترونیک پردیس- دانشگاه خوارزمی
۷۳۴۹ توسعه منابع انسانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان
۷۴۸۷ مدیریت مالی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
۷۷۷۹ خط مشی گذاری عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت
۸۰۶۱ مدیریت کیفیت و بهره وری پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۸۰۸۲ بازاریابی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
۸۳۲۹ مدیریت دانش پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۸۵۸۳ سازمانی مجازی دولتی- دانشگاه تهران
۹۱۵۸ نواوری تکنولوژی پردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۹۶۴۷ بودجه و مالیه عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی
۱۰۶۶۴ سازمانی مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۱۲۶۵ تجارت الکترونیکی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم
۱۲۰۳۱ مدیریت رفتار سازمانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی
۱۲۱۳۳ بانکداری مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران
۱۳۶۰۹ سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته مجازی دولتی- دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۸۹۲ کسب و کار جدید پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار
۱۵۴۱۵ بازاریابی مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران
۱۵۴۸۷ بودجه و مالیه عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه
۱۷۷۹۰ مدیریت منابع انسانی اسلامی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین
۱۹۹۲۷ توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
۲۱۸۲۰ تولید و عملیات غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک
۲۲۰۳۶ مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی- موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
۲۳۸۴۰ کار آفرینی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار
۲۴۱۰۳ بودجه و مالیه عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت
۲۴۳۱۱ مهندسی مالی و مدیریت ریسک غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
۲۶۷۲۱ مدیریت دانش مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران
۲۶۹۴۹ توسعه منابع انسانی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت
۲۷۸۵۳ کارآفرینی فناوری پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
۲۹۳۳۵ مدیریت رفتار سازمانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز
۳۲۴۱۱ سازمانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری
۳۵۸۶۳ بازرگانی بین المللی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
۳۸۳۱۲ مدیریت مالی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
۴۰۴۸۵ تولید و عملیات غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نور هدایت – شهرکرد
۴۱۶۶۸ کسب و کار الکترونیکی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری
۴۵۲۵۳ بازاریابی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
۴۸۵۱۰ تولید و عملیات غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
۵۳۳۰۵ سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
۵۳۳۵۶ انتقال تکنولوژی مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج
۵۴۴۳۵ مدیریت مالی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری
۵۷۵۸۳ تولید و عملیات غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
۶۷۴۸۸ تحقیق در عملیات غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل
۶۹۴۹۱ مدیریت استراتژیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس

کانال تلگرام حامی

 

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۱۲
برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌گذارد

نحوه اطلاع رسانی
avatar
wpDiscuz