رتبه ی قبولی زبان انگلیسی روزانه

دسته: طرح نوشدارو , مشاوره انتخاب رشته
۷ دیدگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ بروزرسانی: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

در این مطلب رتبه ی قبولی زبان انگلیسی سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم.

یکی از بهترین مواردی که داوطلبان کنکور را  برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶  یاری می دهد آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در گروه آزمایشی مربوطه در سال قبل آن می باشد به همین منظور تصمیم گرفته ایم  تا رتبه ها ی آخرین فرد قبولی رشته های پر طرفدار تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان  را در شهرهای مختلف در اختیار شما کنکوری های عزیز قرار دهیم تا با آگاهی و علم بیشتر بتوانید انتخاب رشته ی منطقی تری و با اطمینان بالاتری را انجام دهید.

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری
برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری (از قبیل سهمیه ها، دانشگاه ها، بهترین روش انتخاب رشته و …) به مقاله ی “انتخاب رشته کنکور سراسری” مراجعه نمایید.

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۷۲ ۱۴۹ منطقه ۱ دختر تهران زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
۳۴۹ ۱۲۳ منطقه ۲ دختر دماوند زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
۱۶۹۷ ۶۲۹ منطقه ۲ دختر زنجان زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۲۸۴۹ ۱۰۷۳ منطقه ۲ دختر کرج زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه الزهرا(س )-تهران – روزانه

 رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۷۹۶ ۱۴۳۸ منطقه ۲ دختر درچه پیاز مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
۳۷۳۹ ۱۴۱۸ منطقه ۲ پسر دامغان زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه اصفهان – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۰۹۳ ۱۵۷۴ منطقه ۱ پسر تبریز زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه تبریز – روزانه
۱۰۲۶۰ ۴۴۷۵ منطقه ۱ پسر تبریز زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه
۱۱۵۶۸ ۱۷۴۴ منطقه ۳ پسر بوکان زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در زنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۰۱۵۸ ۴۰۷۹ منطقه ۲ دختر زنجان مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه زنجان – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۹۷۲ ۱۹۲۹ منطقه ۲ دختر اسدآباد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان – روزانه
۱۶۶۰۱ ۲۸۰۴ منطقه ۳ پسر مریوان مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در کاشان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۵۴۵ ۲۹۹۰ منطقه ۲ دختر کاشان مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه کاشان – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در کردستان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۷۰۸ ۳۰۴۵ منطقه ۲ دختر سنندج زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه کردستان -سنندج – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در اراک

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۰۹۴۲ ۸۵۸۴ منطقه ۲ پسر محمدیه مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه اراک – روزانه
۲۲۹۹۲ ۹۴۳۰ منطقه ۲ دختر شهرضا زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه اراک – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در یزد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۲۴۷ ۲۰۳۷ منطقه ۲ پسر میبد زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه یزد – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در قزوین

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۳۹۱ ۲۵۶۶ منطقه ۱ دختر تهران مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )-قزوین – روزانه
۵۶۲۹ ۲۱۹۹ منطقه ۲ دختر کرج مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )-قزوین – روزانه
۹۹۴۱ ۱۴۱۳ منطقه ۳ دختر نظرآباد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )-قزوین – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در بیرجند

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۲۸۰۷ ۱۱۷۴۸ منطقه ۱ دختر مشهد زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه بیرجند – روزانه
۳۲۳۹۶ ۱۳۳۰۷ منطقه ۲ دختر اهواز مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه بیرجند – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در شاهرود

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۸۰۹۵ ۷۳۹۱ منطقه ۲ دختر بابلسر زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
۳۲۸۰۷ ۶۹۷۷ منطقه ۳ دختر الوند زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در مازندران-بابلسر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۰۰ ۵۰۴ منطقه ۲ دختر ساری آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه
۷۱۲۴ ۲۸۳۱ منطقه ۲ پسر سبزوار زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در گیلان-رشت

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۹۶۴ ۱۵۱۴ منطقه ۲ دختر رشت زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه
۹۲۱ ۸۱ منطقه ۳ دختر رودسر زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در کرمان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۷۴۸ ۳۰۶۵ منطقه ۲ دختر رفسنجان زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۱۴۷۴۰ ۵۹۹۲ منطقه ۲ دختر کرمان مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۲۲۹۳۵ ۴۳۴۷ منطه ۳ دختر بردسیر زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۲۲۱۵۸ ۴۱۴۱ منطه ۳ دختر بردسیر مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در گناباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۴۲۳۷ ۲۱۰۲۹ منطقه ۳ دختر مشکین شهر زبان وادبیات انگلیسی – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در رفسنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۸۹۸ ۷۳۰۵ منطقه ۲ دختر رفسنجان مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه ولی عصر(عج )-رفسنجان – روزانه
۳۶۹۲۱ ۱۵۱۷۲ منطقه ۲ دختر رفسنجان مترجمی زبان انگلیسی – دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س)-رفسنجان -ویژه خواهران – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در ملایر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۰۹۲۸ ۱۲۶۸۳ منطقه ۲ دختر نهاوند زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه ملایر – روزانه
۳۶۲۷۵ ۷۹۹۳ منطقه ۳ پسر مریوان زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه ملایر – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در کرج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۰۲۶ ۱۵۴۲ منطقه ۲ پسر زنجان زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه خوارزمی -تهران – روزانه
۱۲۷۴ ۱۰۷ منطقه ۳ دختر بوکان زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه خوارزمی -تهران – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در ارومیه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۸۹۴۸ ۷۷۵۳ منطقه ۲ دختر ارومیه زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه ارومیه – روزانه
۱۵۲۶۴ ۲۵۱۷ منطقه ۳ دختر بانه زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه ارومیه – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در بوشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۶۳۰۳ ۶۶۰۳ منطقه ۱ دختر شیراز زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در قم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۹۹۳ ۲۴۰۴ منطقه ۱ دختر تهران مترجمی زبان انگلیسی – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (ع )-ویژه خواهران -قم – روزانه
۱۹۱۸۰ ۳۴۳۷ منطقه ۳ دختر شهرقدس مترجمی زبان انگلیسی – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (ع )-ویژه خواهران -قم – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۵۳۱۱ ۶۲۳۹ منطقه ۲ دختر اهواز زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه
۱۶۳۴۸ ۶۶۸۸ منطقه ۲ دختر اهواز مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در کرمانشاه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۹۶۷ ۳۵۷۹ منطقه ۲ پسر کرمانشاه زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه رازی -کرمانشاه – روزانه
۱۰۹۳۴ ۱۶۲۰ منطقه ۳ دختر سرپل ذهاب زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه رازی -کرمانشاه – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در گلستان-گرگان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۷۸۵ ۳۹۲۴ منطقه ۲ دختر کاشمر زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه گلستان -گرگان – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در نیشابور

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۶۸۳۱ ۹۹۷۴ منطقه ۱ پسر مشهد زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه نیشابور – روزانه
۱۰۴۳۹ ۴۲۰۶ منطقه ۲ دختر نیشابور زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه نیشابور – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در یاسوج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۲۰۱۶ ۴۸۵۷ منطقه ۲ دختر مرودشت آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه یاسوج – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در شهرکرد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۵۰۶۹ ۶۱۴۲ منطقه ۲ دختر شاهین شهر مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهرکرد – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در اردبیل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۶۴۷۳ ۲۷۷۱ منطقه ۳ پسر بوکان آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در جهرم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۷۲۴ ۷۰۷۹ منطقه ۱ دختر شیراز مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه جهرم – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در گنبد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۴۲۴۰ ۹۹۶۵ منطقه ۲ پسر بهشهر آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه گنبد – روزانه
۳۳۴۹۷ ۷۱۶۷ منطقه ۳ دختر سنگر زبان وادبیات انگلیسی – دانشگاه گنبد – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در زابل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۷۸۶۶ ۱۹۵۰۴ منطقه ۲ دختر استهبان مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه زابل – روزانه

رتبه ی قبولی زبان انگلیسی در چابهار

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۰۱۱۶ ۲۸۲۴۶ منطقه ۲ دختر کرج مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار – روزانه

اگر تاکنون طرح نوشدارو را مطالعه نکرده اید حتما مقالات زیر را نیز مطالعه نمایید.

طرح نوشدارو (هزینه دانشگاه ها و انواع سهمیه در کنکور سراسری)
طرح نوشدارو (دانشگاه آزاد از سیر تا پیاز)

کانال تلگرام حامی


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۳۳۵۱
برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

7 دیدگاه ثبت شده در "رتبه ی قبولی زبان انگلیسی روزانه"

نحوه اطلاع رسانی
avatar
مرتب کردن بر اساس:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رأی
مبین
کاربر مهمان
مبین

باسلام . با رتبه ۹۰۰۰ منطقه دو شانس قبولی در مترجمی علامه ، ادبیات انگلیسی بو علی چقدره ؟

رشته امتحانی
زبان
نمره تراز
6491
سهمیه
منطقه 2
رتبه در سهمیه
9500
رتبه کشوری
26000
فاطمه راد
کاربر مهمان
فاطمه راد

سلام برای رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران داره؟ و اینکه دانشگاهای خوب دیگه ای ک این رشته رو دارن در تهران نام ببرید سپاس از شما

رشته امتحانی
زبان
سهمیه
منطقه 2
Mina
کاربر مهمان
Mina

سلام خسته نباشید برای قبولی زبان در دانشگاه فردوسی مشهد چه رتبه ای لازم هست؟
برای روزانه؟

wpDiscuz