تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

دسته: پزشکی رو قورت بده! , دانشگاه آزاد , دسته‌بندی نشده , ضوابط انتخاب رشته دانشگاه آزاد , مشاوره انتخاب رشته , مشاوره دانشگاه آزاد , مشاوره و برنامه مطالعاتی , مهم ترین ها , ویژه ها
بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: شنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
تاریخ بروزرسانی: ۱۷ مهر ۱۳۹۶
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶
۵ (۱۰۰%) ۱ رای

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد همواره به عنوان شانس آخر برای ورود به دانشگاه برای داوطلبان مطرح بوده است و از این حیث اهمیت بسیار بالایی دارد ، در این میان برای رشته های پرطرفدار این فرآیند بسیار حساس تر بوده و دارای نکات مهمی جهت انتخاب رشته است تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی در سال های مختلف دارای نوسانات زیادی بوده به همین دلیل اعلام یک عدد به عنوان تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی چندان منطقی نبوده و به طور قطع به یقین دارای خطای بسیاری خواهد بود.

به همین دلیل مشاوران حامی به روال سال گذشته بازه ای از تراز ها را به عنوان سه مقدار خوش بینانه ، منطقی و بدبینانه برای داوطلبان مشخص می کنند که می تواند راهنمای مناسبی برای پرکردن انتخاب های بیست گانه دانشگاه آزاد باشد. در ابتدا وقبل از اعلام هرگونه تراز توسط گروه آموزشی حامی بایستی اعلام داریم که تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶ دستخوش تغییراتی نسبت به سال قبل و مرحله انتخاب رشته اصلی دانشگاه آزاد خواهد بود بنابراین هیچ یک از تراز ها قطعی نبوده و تنها به مثابه یک پیش بینی به حساب می آیند.

شرایط تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

رشته پزشکی همواره به عنوان یکی از رشته های فعال در تمامی مراحل تکمیل ظرفیت محسوب می شود و از دست رشته هایی است که همه ساله دانشگاه های آزاد کشور در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به پذیرش دانشجو در آن  اعلام نیاز می کنند در سال گذشته برخی از کد رشته هایی که در مرحله انتخاب رشته دانشگاه آزاد  فعال نبودند در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام به پذیرش دانشجو نمودند(به عنوان مثال پزشکی قشم) که این خبر برای داوطلبان سال ۹۵ بسیار مسرت بخش بود و نوید آن را می دهدکه برای سال ۹۶ نیز شرایط به همین منوال باشد، پیش بینی می شود که طبق روال سال های قبل  بیشتر کد رشته های اعلام شده در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ مربوط به کد رشته های ظرفیت مازاد خودگردان باشند.

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

جدول ذیل  پیش بینی تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶ را در سه طیف خوش بینانه ، منطقی و بدبینانه نشان می دهد.

پزشکی

واحد پزشکی تهران
تراز قبولی بدبینانه ۱۰۰۰۸ تا ۱۰۰۷۹
تراز قبولی منطقی ۹۹۷۱ تا ۱۰۰۰۷
تراز قبولی خوشبینانه ۹۸۹۱ تا ۹۹۷۱
واحد تبریز
تراز قبولی بدبینانه ۹۹۳۹ تا ۱۰۰۱۸
تراز قبولی منطقی ۹۸۹۹ تا ۹۹۳۸
تراز قبولی خوشبینانه ۹۸۱۸ تا ۹۸۹۸
واحد مشهد
تراز قبولی بدبینانه ۹۸۵۷ تا ۹۹۴۰
تراز قبولی منطقی ۹۸۰۹ تا ۹۸۵۶
تراز قبولی خوشبینانه ۹۷۴۰ تا ۹۸۰۸
واحد قم
تراز قبولی بدبینانه ۹۷۷۰ تا ۹۸۴۹
تراز قبولی منطقی ۹۷۳۰ تا ۹۷۶۹
تراز قبولی خوشبینانه ۹۶۶۰ تا ۹۷۲۹
واحد ساری
تراز قبولی بدبینانه ۹۸۱۹ تا ۹۸۹۸
تراز قبولی منطقی ۹۷۸۰ تا ۹۸۱۸
تراز قبولی خوشبینانه ۹۷۰۵ تا ۹۷۷۹
واحد اردبیل
تراز قبولی بدبینانه ۹۸۰۰ تا ۹۸۷۹
تراز قبولی منطقی ۹۷۵۰ تا ۹۷۹۹
تراز قبولی خوشبینانه ۹۶۶۹ تا ۹۷۴۹
واحد کازرون
تراز قبولی بدبینانه ۹۸۴۰ تا ۹۹۱۶
تراز قبولی منطقی ۹۷۹۰ تا ۹۸۳۹
تراز قبولی خوشبینانه ۹۷۰۹ تا ۹۷۸۹
واحد کرمان
تراز قبولی بدبینانه ۹۷۱۰ تا ۹۷۸۵
تراز قبولی منطقی ۹۶۵۹ تا ۹۷۰۹
تراز قبولی خوشبینانه ۹۵۸۵ تا ۹۶۵۸
واحد یزد
تراز قبولی بدبینانه ۹۷۴۱ تا ۹۸۱۶
تراز قبولی منطقی ۹۶۹۴ تا ۹۷۴۰
تراز قبولی خوشبینانه ۹۶۱۵ تا ۹۶۹۳
واحد تنکابن
تراز قبولی بدبینانه ۹۷۷۲ تا ۹۸۴۴
تراز قبولی منطقی ۹۷۲۰ تا ۹۷۷۱
تراز قبولی خوشبینانه ۹۶۴۵ تا ۹۷۱۹
واحد شاهرود
تراز قبولی بدبینانه ۹۷۲۳ تا ۹۷۹۵
تراز قبولی منطقی ۹۶۷۱ تا ۹۷۲۲
تراز قبولی خوشبینانه ۹۵۹۵ تا ۹۶۷۰
واحد نجف آباد
تراز قبولی بدبینانه ۹۷۴۹ تا ۹۸۲۴
تراز قبولی منطقی ۹۷۰۰ تا ۹۷۴۸
تراز قبولی خوشبینانه ۹۶۲۴ تا ۹۶۹۹
واحد زاهدان
تراز قبولی بدبینانه ۹۳۰۶ تا ۹۳۸۰
تراز قبولی منطقی ۹۲۶۰ تا ۹۳۰۵
تراز قبولی خوشبینانه ۹۱۸۲ تا ۹۲۵۹
واحد پزشکی تهران / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۶۷۶ تا ۹۷۵۱
تراز قبولی منطقی ۹۶۲۷ تا ۹۶۷۵
تراز قبولی خوشبینانه ۹۵۵۱ تا ۹۶۲۶
واحد تبریز / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۷۰۳ تا ۹۷۸۰
تراز قبولی منطقی ۹۶۵۶ تا ۹۷۰۲
تراز قبولی خوشبینانه ۹۵۸۰ تا ۹۶۵۵
واحد ساری / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۶۵۱ تا ۹۷۲۵
تراز قبولی منطقی ۹۶۰۱ تا ۹۶۵۰
تراز قبولی خوشبینانه ۹۵۲۶ تا ۹۶۰۰
واحد اردبیل / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۶۴۶ تا ۹۷۲۱
تراز قبولی منطقی ۹۵۹۹ تا ۹۶۴۵
تراز قبولی خوشبینانه ۹۵۲۳ تا ۹۵۹۸
واحد کازرون / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۶۴۵ تا ۹۷۲۲
تراز قبولی منطقی ۹۶۰۰ تا ۹۶۴۴
تراز قبولی خوشبینانه ۹۵۲۴ تا ۹۵۹۹
واحد یزد / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۶۰۰ تا ۹۶۷۴
تراز قبولی منطقی ۹۵۵۱ تا ۹۵۹۹
تراز قبولی خوشبینانه ۹۴۷۶ تا ۹۵۵۰
واحد مشهد / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۶۳۲ تا ۹۷۰۵
تراز قبولی منطقی ۹۵۸۵ تا ۹۶۳۱
تراز قبولی خوشبینانه ۹۵۰۷ تا ۹۵۸۴
واحد تنکابن / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۶۰۰ تا ۹۶۷۴
تراز قبولی منطقی ۹۵۵۱ تا ۹۵۹۹
تراز قبولی خوشبینانه ۹۴۷۶ تا ۹۵۵۰
واحد نجف آباد / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۵۹۱ تا ۹۶۶۵
تراز قبولی منطقی ۹۵۴۲ تا ۹۵۹۰
تراز قبولی خوشبینانه ۹۴۶۶ تا ۹۵۴۱
مرکز آموزش بین المللی قشم 
تراز قبولی بدبینانه ۹۵۹۵ تا ۹۶۷۰
تراز قبولی منطقی ۹۵۴۶ تا ۹۵۹۴
تراز قبولی خوشبینانه ۹۴۶۹ تا ۹۵۴۵
واحد قم / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۶۰۰ تا ۹۶۷۴
تراز قبولی منطقی ۹۵۵۱ تا ۹۵۹۹
تراز قبولی خوشبینانه ۹۴۷۶ تا ۹۵۵۰
واحد کرمان / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۵۷۴ تا ۹۶۴۷
تراز قبولی منطقی ۹۵۲۳ تا ۹۵۷۳
تراز قبولی خوشبینانه ۹۴۵۰ تا ۹۵۲۲
واحد شاهرود / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۵۸۳ تا ۹۶۶۰
تراز قبولی منطقی ۹۵۳۴ تا ۹۵۸۲
تراز قبولی خوشبینانه ۹۴۶۰ تا ۹۵۳۳
واحد زاهدان / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۹۲۰۴ تا ۹۲۷۹
تراز قبولی منطقی ۹۱۵۵ تا ۹۲۰۳
تراز قبولی خوشبینانه ۹۰۸۰ تا ۹۱۵۴

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۶۴۹
برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌گذارد

نحوه اطلاع رسانی
avatar
wpDiscuz