تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶

دسته: دانشگاه آزاد , ضوابط انتخاب رشته دانشگاه آزاد , ضوابط ثبت نام در دوره ها , مشاوره انتخاب رشته , مشاوره دانشگاه آزاد , مشاوره و برنامه مطالعاتی , معرفی دانشگاه ها (دانشگاه آزاد) , معرفی رشته ها (دانشگاه آزاد) , مهم ترین ها , ویژه ها
بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه - ۱۷ مهر ۱۳۹۶
تاریخ بروزرسانی: ۱۷ مهر ۱۳۹۶
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶
۵ (۱۰۰%) ۳ رایs

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد همواره به عنوان شانس آخر برای ورود به دانشگاه برای داوطلبان مطرح بوده است و از این حیث اهمیت بسیار بالایی دارد ، در این میان برای رشته های پرطرفدار این فرآیند بسیار حساس تر بوده و دارای نکات مهمی جهت انتخاب رشته است. تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری در سال های مختلف دارای نوسانات زیادی بوده به همین دلیل اعلام یک عدد به عنوان تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری چندان منطقی نبوده و به طور قطع به یقین دارای خطای بسیاری خواهد بود.

به همین دلیل مشاوران حامی به روال سال گذشته بازه ای از تراز ها را به عنوان سه مقدار خوش بینانه ، منطقی و بدبینانه برای داوطلبان مشخص می کنند که می تواند راهنمای مناسبی برای پرکردن انتخاب های بیست گانه دانشگاه آزاد باشد. در ابتدا وقبل از اعلام هرگونه تراز توسط گروه آموزشی حامی بایستی اعلام داریم که تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ دستخوش تغییراتی نسبت به سال قبل و مرحله انتخاب رشته اصلی دانشگاه آزاد خواهد بود بنابراین هیچ یک از تراز ها قطعی نبوده و تنها به مثابه یک پیش بینی به حساب می آیند.

شرایط تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶

رشته پرستاری همواره به عنوان یکی از رشته های فعال در تمامی مراحل تکمیل ظرفیت محسوب می شود و از دست رشته هایی است که همه ساله دانشگاه های آزاد کشور در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به پذیرش دانشجو در آن  اعلام نیاز می کنند در سال گذشته برخی از کد رشته هایی که در مرحله انتخاب رشته دانشگاه آزاد  فعال نبودند در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام به پذیرش دانشجو نمودند که این خبر برای داوطلبان سال ۹۵ بسیار مسرت بخش بود و نوید آن را می دهدکه برای سال ۹۶ نیز شرایط به همین منوال باشد، پیش بینی می شود که طبق روال سال های قبل  بیشتر کد رشته های اعلام شده در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ مربوط به کد رشته های ظرفیت مازاد خودگردان باشند.

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶

جدول ذیل  پیش بینی تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ را در سه طیف خوش بینانه ، منطقی و بدبینانه نشان می دهد.

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری

واحد پزشکی تهران
تراز قبولی بدبینانه ۸۱۵۹ تا ۸۲۳۴
تراز قبولی منطقی ۸۱۰۹ تا ۸۱۵۸
تراز قبولی خوشبینانه ۸۰۴۰ تا ۸۱۰۸
واحد پزشکی تهران / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۹۹ تا ۷۸۷۵
تراز قبولی منطقی ۷۷۵۰ تا ۷۷۹۸
تراز قبولی خوشبینانه ۷۶۷۶ تا ۷۷۴۹
واحد مشهد
تراز قبولی بدبینانه ۷۹۹۰ تا ۸۰۶۵
تراز قبولی منطقی ۷۹۳۹ تا ۷۹۸۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۸۶۵ تا ۷۹۳۸
واحد کرج
تراز قبولی بدبینانه ۸۱۰۵ تا ۸۱۸۰
تراز قبولی منطقی ۸۰۴۹ تا ۸۱۰۴
تراز قبولی خوشبینانه ۷۹۷۹ تا ۸۰۴۸
واحد کرج / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۲۰ تا ۷۷۹۷
تراز قبولی منطقی ۷۶۷۱ تا ۷۷۱۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۵۹۵ تا ۷۶۷۰
واحد تبریز
تراز قبولی بدبینانه ۷۹۶۹ تا ۸۰۴۴
تراز قبولی منطقی ۷۹۱۹ تا ۷۹۶۸
تراز قبولی خوشبینانه ۷۸۵۰ تا ۷۹۱۸
واحد تبریز / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۷۲۶۵ تا ۷۳۴۰
تراز قبولی منطقی ۷۲۱۸ تا ۷۲۶۴
تراز قبولی خوشبینانه ۷۱۴۲ تا ۷۲۱۷
واحد قزوین
تراز قبولی بدبینانه ۸۰۱۰ تا ۸۰۸۲
تراز قبولی منطقی ۷۹۵۱ تا ۸۰۰۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۸۷۸ تا ۷۹۵۰
واحد قزوین / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۰۷ تا ۷۷۸۳
تراز قبولی منطقی ۷۶۵۹ تا ۷۷۰۶
تراز قبولی خوشبینانه ۷۵۸۵ تا ۷۶۵۸
واحد ورامین
تراز قبولی بدبینانه ۷۹۴۹ تا ۸۰۳۰
تراز قبولی منطقی ۷۹۰۰ تا ۷۹۴۸
تراز قبولی خوشبینانه ۷۸۱۹ تا ۷۸۹۹
واحد اصفهان (خوراسگان)
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۱۵ تا ۷۷۹۰
تراز قبولی منطقی ۷۶۶۶ تا ۷۷۱۴
تراز قبولی خوشبینانه ۷۵۹۰ تا ۷۶۶۵
واحد اصفهان (خوراسگان) / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۷۱۱۰ تا ۷۱۸۵
تراز قبولی منطقی ۷۰۶۰ تا ۷۱۰۹
تراز قبولی خوشبینانه ۶۹۹۰ تا ۷۰۵۹
واحد قم
تراز قبولی بدبینانه ۷۸۱۹ تا ۷۸۹۴
تراز قبولی منطقی ۷۷۷۰ تا ۷۸۱۸
تراز قبولی خوشبینانه ۷۶۹۶ تا ۷۷۶۹
واحد اردبیل
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۵۷ تا ۷۸۳۰
تراز قبولی منطقی ۷۷۰۶ تا ۷۷۵۶
تراز قبولی خوشبینانه ۷۶۳۰ تا ۷۷۰۵
واحد بابل
تراز قبولی بدبینانه ۷۸۳۵ تا ۷۹۱۰
تراز قبولی منطقی ۷۷۸۸ تا ۷۸۳۴
تراز قبولی خوشبینانه ۷۷۱۰ تا ۷۷۸۷
واحد کرمانشاه
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۶۲ تا ۷۸۳۶
تراز قبولی منطقی ۷۷۱۳ تا ۷۷۶۱
تراز قبولی خوشبینانه ۷۶۳۷ تا ۷۷۱۲
واحد ساری
تراز قبولی بدبینانه ۷۶۳۲ تا ۷۷۰۷
تراز قبولی منطقی ۷۵۸۳ تا ۷۶۳۱
تراز قبولی خوشبینانه ۷۵۰۶ تا ۷۵۸۲
واحد لاهیجان
تراز قبولی بدبینانه ۷۶۸۶ تا ۷۷۶۱
تراز قبولی منطقی ۷۶۳۷ تا ۷۶۸۵
تراز قبولی خوشبینانه ۷۵۶۱ تا ۷۶۳۶
واحد همدان
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۷۹ تا ۷۸۵۴
تراز قبولی منطقی ۷۷۳۰ تا ۷۷۷۸
تراز قبولی خوشبینانه ۷۶۵۶ تا ۷۷۲۹
واحد همدان / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۷۵۳۷ تا ۷۶۱۲
تراز قبولی منطقی ۷۴۹۰ تا ۷۵۳۶
تراز قبولی خوشبینانه ۷۴۱۲ تا ۷۴۸۹
واحد تویسرکان
تراز قبولی بدبینانه ۷۶۵۶ تا ۷۷۳۰
تراز قبولی منطقی ۷۶۰۶ تا ۷۶۵۵
تراز قبولی خوشبینانه ۷۵۲۸ تا ۷۶۰۵
واحد ارومیه
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۳۶ تا ۷۸۱۱
تراز قبولی منطقی ۷۶۸۷ تا ۷۷۳۵
تراز قبولی خوشبینانه ۷۶۱۳ تا ۷۶۸۶
واحد سنندج
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۸۴ تا ۷۸۶۱
تراز قبولی منطقی ۷۷۳۵ تا ۷۷۸۳
تراز قبولی خوشبینانه ۷۶۵۹ تا ۷۷۳۴
واحد رشت
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۴۴ تا ۷۸۱۹
تراز قبولی منطقی ۷۶۹۵ تا ۷۷۴۳
تراز قبولی خوشبینانه ۷۶۲۱ تا ۷۶۹۴
واحد گرگان
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۱۱ تا ۷۷۸۸
تراز قبولی منطقی ۷۶۶۲ تا ۷۷۱۰
تراز قبولی خوشبینانه ۷۵۸۵ تا ۷۶۶۱
واحد گرگان / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۷۳۲۳ تا ۷۴۰۰
تراز قبولی منطقی ۷۲۷۲ تا ۷۳۲۲
تراز قبولی خوشبینانه ۷۱۹۸ تا ۷۲۷۱
واحد استهبان 
تراز قبولی بدبینانه ۷۸۶۳ تا ۷۹۴۰
تراز قبولی منطقی ۷۸۱۴ تا ۷۸۶۲
تراز قبولی خوشبینانه ۷۷۳۸ تا ۷۸۱۳
واحد ساوه 
تراز قبولی بدبینانه ۷۶۵۱ تا ۷۷۲۵
تراز قبولی منطقی ۷۶۰۲ تا ۷۶۵۰
تراز قبولی خوشبینانه ۷۵۲۹ تا ۷۶۰۱
واحد جهرم
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۵۶ تا ۷۸۳۱
تراز قبولی منطقی ۷۷۰۷ تا ۷۷۵۵
تراز قبولی خوشبینانه ۷۶۳۱ تا ۷۷۰۶
واحد تاکستان
تراز قبولی بدبینانه ۷۸۳۱ تا ۷۹۰۶
تراز قبولی منطقی ۷۷۸۲ تا ۷۸۳۰
تراز قبولی خوشبینانه ۷۷۰۸ تا ۷۷۸۱
واحد کازرون
تراز قبولی بدبینانه ۷۷۱۹ تا ۷۷۹۴
تراز قبولی منطقی ۷۶۷۰ تا ۷۷۱۸
تراز قبولی خوشبینانه ۷۵۹۶ تا ۷۶۶۹
واحد کاشان
تراز قبولی بدبینانه ۷۶۰۵ تا ۷۶۸۰
تراز قبولی منطقی ۷۵۵۵ تا ۷۶۰۴
تراز قبولی خوشبینانه ۷۴۸۰ تا ۷۵۵۴
واحد آباده
تراز قبولی بدبینانه ۷۴۵۰ تا ۷۵۲۳
تراز قبولی منطقی ۷۳۹۹ تا ۷۴۴۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۳۲۵ تا ۷۳۹۸
واحد زنجان
تراز قبولی بدبینانه ۷۵۶۹ تا ۷۶۴۴
تراز قبولی منطقی ۷۵۲۰ تا ۷۵۶۸
تراز قبولی خوشبینانه ۷۴۴۴ تا ۷۵۱۹
واحد اراک
تراز قبولی بدبینانه ۷۴۷۴ تا ۷۵۴۹
تراز قبولی منطقی ۷۴۲۵ تا ۷۴۷۳
تراز قبولی خوشبینانه ۷۳۴۹ تا ۷۴۲۴
واحد اهواز
تراز قبولی بدبینانه ۷۴۳۰ تا ۷۵۰۳
تراز قبولی منطقی ۷۳۷۹ تا ۷۴۲۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۳۰۳ تا ۷۳۷۸
واحد ارسنجان
تراز قبولی بدبینانه ۷۳۷۳ تا ۷۴۵۰
تراز قبولی منطقی ۷۳۲۵ تا ۷۳۷۲
تراز قبولی خوشبینانه ۷۲۴۹ تا ۷۳۲۴
واحد گچساران
تراز قبولی بدبینانه ۷۳۰۳ تا ۷۳۸۰
تراز قبولی منطقی ۷۲۵۶ تا ۷۳۰۲
تراز قبولی خوشبینانه ۷۱۸۰ تا ۷۲۵۵
واحد کرمان
تراز قبولی بدبینانه ۷۲۵۰ تا ۷۳۲۵
تراز قبولی منطقی ۷۲۰۱ تا ۷۲۴۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۱۲۵ تا ۷۲۰۰
واحد آبادان
تراز قبولی بدبینانه ۷۱۸۱ تا ۷۲۶۰
تراز قبولی منطقی ۷۱۳۳ تا ۷۱۸۰
تراز قبولی خوشبینانه ۷۰۶۰ تا ۷۱۳۲
واحد مسجد سلیمان
تراز قبولی بدبینانه ۷۱۵۰ تا ۷۲۲۵
تراز قبولی منطقی ۷۱۰۱ تا ۷۱۴۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۰۲۵ تا ۷۱۰۰
واحد چالوس
تراز قبولی بدبینانه ۷۵۳۵ تا ۷۶۱۰
تراز قبولی منطقی ۷۴۸۸ تا ۷۵۳۴
تراز قبولی خوشبینانه ۷۴۱۰ تا ۷۴۸۷
واحد خوی
تراز قبولی بدبینانه ۷۵۳۲ تا ۷۶۰۶
تراز قبولی منطقی ۷۴۸۳ تا ۷۵۳۱
تراز قبولی خوشبینانه ۷۴۰۹ تا ۷۴۸۲
واحد مراغه
تراز قبولی بدبینانه ۷۴۷۰ تا ۷۵۴۵
تراز قبولی منطقی ۷۴۱۹ تا ۷۴۶۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۳۴۵ تا ۷۴۱۸
واحد خرم آباد
تراز قبولی بدبینانه ۷۴۶۱ تا ۷۵۳۵
تراز قبولی منطقی ۷۴۱۲ تا ۷۴۶۰
تراز قبولی خوشبینانه ۷۳۳۶ تا ۷۴۱۱
واحد یزد
تراز قبولی بدبینانه ۷۴۳۵ تا ۷۵۱۰
تراز قبولی منطقی ۷۳۸۸ تا ۷۴۳۴
تراز قبولی خوشبینانه ۷۳۰۹ تا ۷۳۸۷
واحد دورود
تراز قبولی بدبینانه ۷۳۸۲ تا ۷۴۶۰
تراز قبولی منطقی ۷۳۳۳ تا ۷۳۸۱
تراز قبولی خوشبینانه ۷۲۵۹ تا ۷۳۳۲
واحد دزفول
تراز قبولی بدبینانه ۷۳۴۰ تا ۷۴۱۳
تراز قبولی منطقی ۷۲۸۹ تا ۷۳۳۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۲۱۲ تا ۷۲۸۸
واحد بهبهان
تراز قبولی بدبینانه ۷۲۹۰ تا ۷۳۶۵
تراز قبولی منطقی ۷۲۴۱ تا ۷۲۸۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۱۶۵ تا ۷۲۴۰
واحد تنکابن
تراز قبولی بدبینانه ۷۵۴۵ تا ۷۶۲۰
تراز قبولی منطقی ۷۵۰۱ تا ۷۵۴۴
تراز قبولی خوشبینانه ۷۴۲۲ تا ۷۵۰۰
واحد بروجرد
تراز قبولی بدبینانه ۷۴۴۴ تا ۷۵۱۹
تراز قبولی منطقی ۷۳۹۹ تا ۷۴۴۳
تراز قبولی خوشبینانه ۷۳۲۲ تا ۷۳۹۸
واحد علی آباد کتول
تراز قبولی بدبینانه ۷۴۰۰ تا ۷۴۷۴
تراز قبولی منطقی ۷۳۵۰ تا ۷۳۹۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۲۷۷ تا ۷۳۴۹
واحد بندر عباس
تراز قبولی بدبینانه ۷۳۶۵ تا ۷۴۴۰
تراز قبولی منطقی ۷۳۱۶ تا ۷۳۶۴
تراز قبولی خوشبینانه ۷۲۴۲ تا ۷۳۱۵
واحد آستارا
تراز قبولی بدبینانه ۷۴۵۰ تا ۷۵۲۵
تراز قبولی منطقی ۷۴۰۱ تا ۷۴۴۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۳۲۴ تا ۷۴۰۰
واحد یاسوج
تراز قبولی بدبینانه ۷۵۵۰ تا ۷۶۲۳
تراز قبولی منطقی ۷۵۰۱ تا ۷۵۴۹
تراز قبولی خوشبینانه ۷۴۲۲ تا ۷۵۰۰
واحد یاسوج / ظرفیت خودگردان
تراز قبولی بدبینانه ۶۹۲۵ تا ۷۰۰۰
تراز قبولی منطقی ۶۸۷۶ تا ۶۹۲۴
تراز قبولی خوشبینانه ۶۸۰۰ تا ۶۸۷۵

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۶۵۰
برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌گذارد

نحوه اطلاع رسانی
avatar
wpDiscuz