در برنامه ریزی مطالعه درس های کنکوری چه مدت زمانی را به هر درس اختصاص باید بدهیم؟

دسته: آموزشی , پزشکی رو قورت بده! , مهم ترین ها , نحوه مطالعه , نحوه مطالعه دروس کنکور , ویژه ها
بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: سه شنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۵
تاریخ بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

تماس با مشاوران حامی
در صورت داشتن سوال پیرامون این مطلب یا سایر موضوعات می توانید با مشاوران گروه آموزشی حامی تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمایید. جهت تماس با مشاوران گروه آموزشی حامی بر روی لینک زیر کلیک کنید

در برنامه ریزی مطالعه درس های کنکوری چه مدت زمانی را به هر درس اختصاص باید بدهیم؟
۴.۵ (۹۰%) ۲ رایs

خوب خیلی از دانش آموزان همیشه این سوال تو ذهنشون هست که برای مطالعه هر کدام از درس های کنکور چه مدت زمانی را باید اختصاص دهند؟

این سوال یکی از متداول ترین سوالات دانش آموزان کنکوری هست و تنها کسی که می تواند به این سوال پاسخ دهد خود دانش آموز می باشد.

ما در این مقاله و مقاله های بعدی سعی می کنیم مطالبی که  دید دانش آموزان را نسبت به زمان بندی دروس وسیع تر می کند را توضیح دهیم.

اولین چیزی که در برنامه ریزی زمانی مهمه اینه که هر دانش آموز از همان ابتدا باید هدفشو از کنکور مشخص بکنه، در واقع باید بدونه که به چه رشته ای برای ادامه تحصیل در دانشگاه علاقه مند هست و بر اساس علاقه ای که داره زمان رو به مطالعه ی درس ها اختصاص بده.

دلیل اینکه میگم باید هدفش مشخص باشه اینه که خوب هر کدام از درس های کنکور زیر گروه های خاص خودشونو دارند ودر هر زیر گروه هم هر درس ضرایب مخصوص خودش را دارد. پس دانش آموز باید از همان ابتدا بداند که به چه رشته ای علاقه مند هست وآن رشته در چه زیر گروهی قرار دارد .

پس در ابتدا لازمه شما را با زیر گروه های مختلف هر رشته و ضرایب آن آشنا کنم.


زیر گروه های کنکور سراسری

در کنکور سراسری، مجموعه رشته های تحصیلی را که ضریب دروس امتحانی یکسانی دارند، در یک زیرگروه قرار می گیرند.در کنکور سراسری، گروه ریاضی ۳، گروه تجربی ۵، گروه علوم انسانی ۵، گروه هنر ۵ و زبان های خارجی ۴ زیرگروه دارند.

خوب در ادامه رشته های مربوط به هر کدام از زیر گروه های ریاضی، تجربی، انسانی وهنر ملاحظه می کنید.


رشته های مربوط به زیر گروه های ریاضی

زیر گروه ۱

مهند‌‌سی صنايع (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی عمران (تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فنی عمران (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی کامپيوتر (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی برق (تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فنی برق (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی د‌‌ريا (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی رباتيک، مهند‌‌سی فناوری اطلاعات(IT)، مهند‌‌سی مکانيک (تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فنی مکانيک (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی مواد‌‌ ( تمام گرايشها)، مهند‌‌سی نساجی (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی هوا و فضا، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری هواپيما، هوانورد‌‌ی (تمام گرايش‌ها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سی معماری، کارد‌‌انی معماری، کارد‌‌انی معماری سنتی، رياضی (تمام گرايش‌ها)، د‌‌بيری رياضی، فيزيک، د‌‌بيری فيزيک، آمار، کارد‌‌انی آمار، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی نرم افزار کامپيوتر، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی سخت افزار کامپيوتر، کارد‌‌انی کامپيوتر (نرم افزار)، کارد‌‌انی کامپيوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ی (گرايش اقتصاد‌‌ نظری- اقتصاد‌‌ صنعتی- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اری)، تکنولوژی ماشين‌های کشاورزی، مهند‌‌سی کشاورزی(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی عمران روستايی، مهند‌‌سی د‌‌ريايی، کارد‌‌ان فنی الکترونيک صد‌‌ا و سيما، کارد‌‌انی د‌‌ريا‌نورد‌‌ی، معلم فنی مکانيک (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی علمی- کاربرد‌‌ی مکانيک و برق و عمران (تمام گرايش‌ها)، تعمير و نگهد‌‌اری هواپيما، کارد‌‌ان فنی کشتی، کارد‌‌ان فنی حفاری، کارد‌‌ان فنی مکانيک (تأسيسات)، تکنولوژی آبياری، کارد‌‌انی فنی نساجی (تمام گرايش‌ها)، معلم فنی معماری، مهند‌‌سی پزشکی (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی حمل و نقل ريلی، مهنسی خط و سازه‌های ريلی، مهند‌‌سی ماشين‌های ريلی، کارشناسی مد‌‌يريت (تمام گرايش‌ها)، کارشناسی حسابد‌‌اری (تمام گرايش‌ها)، مد‌‌يريت و کميسر د‌‌ريايی، مد‌‌يريت و بازرگانی د‌‌ريايی، کارد‌‌نی تسليحات، کارد‌‌انی تکنيک خود‌‌روهای نظامی، علوم کامپيوتر، الهيات و معارف اسلامي و ارشاد‌‌ (تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامی و اقتصاد‌‌، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامی و علوم سياسی، معارف اسلامی و مد‌‌يريت (تمام گرايش‌ها)، اد‌‌بيات و زبان عربی، معارف اسلامی و الهيات (گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازی، د‌‌بيری تربيت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ تربيت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ کارشناسی خبرنگاری (گرايش اقتصاد‌‌ی و علوم استراتژيکی)، علوم پايه نظامی، الهيات و معارف اسلامی (گرايش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)، الهيات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حد‌‌يث، کارشناسی مد‌‌يريت امور بانکی، مد‌‌يريت بيمه، مد‌‌يريت فرهنگی و هنری، امور گمرکی، کارد‌‌اني امور گمرکی،‌ کارد‌‌انی حسابد‌‌اری(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌انی امور بيمه، کارد‌‌انی مد‌‌يريت بازرگانی، روابط سياسی، علوم سياسی، فلسفه، کارد‌‌انی امور بانکی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، علوم سياسی(گرايش امنيت ملی)، کارد‌‌ان فنی برق الکترونيک د‌‌ريايی، کارد‌‌ان فنی برق مخابرات د‌‌ريايی، علوم اسلامی، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتی، امور د‌‌فتری، تربيت مربی عقيد‌‌تی و سياسی، کارشناسی توليد‌‌ سيما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌يث (تمام گرايش‌ها)، حقوق، مهند‌‌سی فرماند‌‌هی و کنترل هوايی (تمام گرايش‌ها)، معلم فنی برق، تربيت د‌‌بير فنی عمران، علمی- کاربرد‌‌ی مهند‌‌‌سی مخابرات (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی هوانورد‌‌ی(ناوبری هوايی)، کارد‌‌انی تکنولوژی هسته‌ای، د‌‌کترای پيوسته رياضی، د‌‌کترای پيوسته فيزيک، د‌‌کترای پيوسته بيوتکنولوژی، علوم و فنون هوانورد‌‌ی، خلبانی هليکوپتری، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری، مهند‌‌سی سيستم، مهند‌‌سی الکترونيک و مخابرات د‌‌ريايی، آباد‌‌انی و توسعه روستاها، ناوبری و فرماند‌‌هی کشتی، اطلاعات نظامی، تفنگد‌‌اری د‌‌ريايی، علوم قرآنی- تربيت معلم قرآن مجيد‌‌، کارد‌‌انی علمی و کاربرد‌‌ی پست، کتابد‌‌اری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی (گرايش صنعتی و سازمانی)، خد‌‌مات مسافرتی و جهانگرد‌‌ی، کارشناسی خبرنگاری، کارد‌‌انی اويونيک هواپيما.

مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرايب آن‌ها

رياضی (ضريب ۴)، فيزيک (ضريب ۳) و شيمی (ضريب ۲)

زیر گروه ۲

مهند‌‌سی پليمر (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی شيمی (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی معد‌‌ن (تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فنی مواد‌‌ (تمام گرايش‌ها)، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پتروشيمی، کاربرد‌‌ی و مهند‌‌سی عمليات و صنايع پتروشيمی، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پليمر، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ايمنی و حفاظت، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ايمنی و بازرسی فنی، مهند‌‌سی نفت (تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سی اکتشاف نفت، شيمی (تمام گرايش‌ها).

مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرايب آن‌ها

رياضی (ضريب ۴)، فيزيک (ضريب ۳) و شيمی (ضريب ۳)

زیر گروه ۳

کارد‌‌انی فنی برق (تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌انی فنی شيمی (تمام گرايش‌ها)، معلم فنی صنايع شيميایی، کارد‌‌انی فنی صنايع غذايي، کارد‌‌انی ايمنی صنعتی، معلم فنی صنايع چوب، کارد‌‌انی فنی عمران (تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌انی فنی معد‌‌ن (استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)، کارد‌‌انی فنی مکانيک (تمام گرايش‌ها به جز گرايش تاسيسات)، الکترونيک هواپيمايی، مخابرات هواپيمايی، معلم فنی مواد‌‌ (تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان صنايع چوب، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنايع چوب، کارد‌‌انی استخراج معاد‌‌ن غير ذغال سنگ، کارد‌‌ان فنی عمليات پتروشيمی، معلم فنی عمران (تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنايع چاپ، کارد‌‌انی شيمی مواد‌‌ پر انرژی

مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرايب آن‌ها

رياضی (ضريب ۳)، فيزيک (ضريب ۲) و شيمی (ضريب ۳) .


رشته های مربوط به زیر گروه های تجربی

زیر گروه ۱

پزشکی، داندانپزشکی، دامپزشکی، کار درمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)، پرستاری دندانپزشکی، بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، معلم فنی بهداشت، علوم آزمایشگاهی، مدارک پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی دامپزشکی، بهداشت عمومی (تمام گرایشها)، بهداشتکار دهان و دندان، زیستشناسی (تمام گرایشها)، روانشناسی (گرایش بالینی)، بورسیه رشتههای پزشکی ستاد نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، علوم و صنایع غذایی، معلم فنی بهداشت- کودکیاری، زیستشناسی عمومی، دبیری زیستشناسی، مدیریت و کمیسر دریایی، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، کاردانی فوریتهای پزشکی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی ( ضریب ۲)، زیستشناسی (ضریب ۴)، فیزیک ( ضریب ۲)، شیمی (ضریب ۳) و زمینشناسی (ضریب صفر)

زیر گروه۲

داروسازی، دبیری شیمی، شیمی (محض و کاربردی)، دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگهای ش.م.ه) ناوبری و فرماندهی کشتی، کاردانی شیمی کاربردی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، زیستشناسی (ضریب ۴)، فیزیک (ضریب ۲)، شیمی (ضریب ۴) و زمینشناسی (ضریب ۱)

زیر گروه ۳

زمینشناسی، دبیری زمینشناسی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، زیستشناسی (ضریب ۲)، فیزیک (ضریب ۲)، شیمی (ضریب۲) و زمینشناسی (ضریب ۴)

زیر گروه۴

هوانوردی- ناوبری هوایی، هوانوردی- خلبانی، حسابداری، مدیریت (تمام گرایشها)، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت بازرگانی دریایی، علوم اقتصادی (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایشها)، کارشناسی مدیریت امور بانکی، مدیریت بیمه، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی امور حسابداری، اقتصاد نظری، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی، کارشناسی حسابداری (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایشها)، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایشها)، معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول- فلسفه اسلامی)، علوم حدیث (تمام گرایشها)، ادبیات و زبان عربی، ریاضی و فیزیک، کاردانی امور بیمه، کاردانی حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، اطلاعات نظامی، علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلیکوپتری، مهندسی نگهداری هواپیما، مهندسی سیستم، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کتابداری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم پایه انتظامی، خدمات مسافرتی و جهانگردی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۴)، زیستشناسی (ضریب ۲)، فیزیک (ضریب ۳)، شیمی (ضریب ۲) و زمینشناسی (ضریب ۱)

زیر گروه۵

تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی شیلات، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، تکنولوژی محیط زیست، مهندسی کشاورزی (تمام گرایشها)، مهندسی فضای سبز، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، علوم اسلامی، کارشناسی خبرنگاری (گرایشهای ورزشی و سیاسی)، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، حقوق، کاردانی تولید و بهرهبرداری، کارشناسی گیاهان دارویی و معطر، کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی پرورش زنبور عسل

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، زیستشناسی (ضریب ۲)، فیزیک (ضریب ۲)، شیمی (ضریب ۲) و زمینشناسی (ضریب ۱)


رشته های مربوط به زیر گروه های انسانی

زیر گروه۱

زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، دبیری زبان و ادبیات عرب، مترجمی زبان عربی، ادبیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، دبیری الهیات و معارف اسلامی، دبیری علوم دینی، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی، کاردانی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، علوم دینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کاردانی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۲)، اقتصاد (ضریب ۱)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۴)، زبان عربی (ضریب ۴)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۱)، علوم اجتماعی (ضریب ۱)، فلسفه و منطق (ضریب ۳)، روانشناسی (ضریب ۱) .

زیر گروه۲

علوم اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری).

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۴)، اقتصاد(ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۲)، زبان عربی (ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۱)، علوم اجتماعی (ضریب ۳)، فلسفه و منطق (ضریب ۱)، روانشناسی (ضریب ۲) .

زیر گروه ۳

مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت امور بانکی، علوم اقتصادی،  کارشناسی خبرنگاری، بانکداری،امور بانکی، مدیریت بیمه، کاردانی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حسابداری، کاردانی امور بیمه،مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت جهانگردی، مدیریت مسافرتی و جهانگردی، کاردانی مدیریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه اکو، خدمات امور اداری، مدیریت و کمیسر دریایی، کاردانی امور دفتری، کارشناسی تولید سیما، مدیریت بانکداری.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۴)، اقتصاد (ضریب ۳)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۲)، زبان عربی (ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۱)، علوم اجتماعی (ضریب ۲)، فلسفه و منطق (ضریب ۱)، روانشناسی (ضریب ۱) .

زیر گروه ۴

روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد اطلاعات، کاردانی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، دبیری جغرافیا، دبیری تاریخ، باستان شناسی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، اقتصاد (ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۲)، زبان عربی (ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۳)، علوم اجتماعی (ضریب ۲)، فلسفه و منطق (ضریب ۲)، روانشناسی (ضریب ۳) .

زیر گروه۵

روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، اقتصاد (ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۲)، زبان عربی (ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۱)، علوم اجتماعی (ضریب ۳)، فلسفه و منطق (ضریب ۲)، روانشناسی (ضریب ۳)

رشته های مربوط به زیر گروه های هنر

 زیر گروه ۱

ارتباط تصويری، چاپ، صنايع دستی، طراحی پارچه، طراحی لباس، عكاسی، كاردانی آموزش هنرهای تجسمی، كاردانی علمی كاربردی عكاسی خبری،كاردانی علمی كاربردی فرش دستباف، كاردانی علمی كاربردی گرافيك، كاردانی هنرهای تجسمی، كاردانی هنرهای سنتی، كارشناسی فرش، كتابت ونگارگری، مجسمه سازی، نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای صناعی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آنها

درك عمومی هنر (ضريب ۴)، در ك عمومی رياضی – فيزيك (ضريب ۱)، ترسيم فنی (ضريب ۱)، خلاقيت تصويری و تجسمی (ضريب ۴)، خلاقيت نمايشی (ضريب ۱)، خلاقيت موسيقی (ضريب ۱ ) و خوا ص مواد (ضريب ۱)

زیر گروه ۲

باستانشناسی، طراحی صنعتی، علوم اجتماعی (گرايش امنيت ملی )، علوم سياسی (گرايش های امنيت ملی و مطالعات امنيتی )، كاردانی صنايع دستی، كاردانی علمی كاربردی طراحی صنعتی، مديريت فرهنگی هنری، مرمت و احيای بناهای تاريخی، هنراسلامی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آنها

درك عمومی هنر (ضريب ۳)، درك عمومی رياضی – فيزيك (ضريب ۳)، ترسيم فنی (ضريب ۲)، خلاقيت تصويری و تجسمی (ضريب ۴)، خلاقيت نمايشی (ضريب ۱)، خلاقيت موسيقی (ضريب ۱) و خوا ص مواد (با ضريب۱)

زیر گروه ۳

كاردانی باستانشناسی، كاردانی حفاظت و مرمت آثار تاريخی، كاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاريخی، كاردانی راهنمای موز ه ها و بناهای تاريخی،كاردانی موزه داری، مردم شناسی، مرمت آثار تاريخی، موزه داری.

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آنها

درك عمومی هنر (ضريب ۳)، درك عمومی رياضی – فيزيك (ضريب ۱)، ترسيم فنی (ضريب۲)، خلاقيت تصويری و تجسمی (ضريب ۲)، خلاقيت نمايشی (ضريب ۱)، خلاقيت موسيقی (ضريب ۱ ) و خواص مواد (ضريب ۱)

زیر گروه۴

تلويزيون و هنرهای ديجيتالی، توليد سيما، سينما، كاردانی هنرهای نمايشی، كارگردانی تلويزيون، نمايش.

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آنها 

درك عمومی هنر (ضريب ۳)، در ك عمومی رياضی – فيزيك (ضريب ۱)، ترسيم فنی (ضريب ۱)، خلاقيت تصويری و تجسمی (ضريب ۲)، خلاقيت نمايشی (ضريب ۴)، خلاقيت موسيقی(ضريب ۱) و خواص مواد (ضريب ۱)

زیر گروه ۵

موسيقی نظامی، نوازندگی موسيقی ايرانی ، نوازندگی موسيقی جهانی .

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آنها 

درك عمومی هنر (ضريب ۳)، درك عمومی رياضی – فيزيك (ضريب ۱)، ترسيم فنی (ضريب۱)، خلاقيت تصويری و تجسمی (ضريب ۱)، خلاقيت نمايشی (ضريب ۱)، خلاقيت موسيقی (ضريب ۴ ) و خواص مواد (با ضريب۱)


خوب حال که با رشته های هر زیر گروه و ضرایب آن ها آشنا شدید،ابتدا مشخص کنید رشته شما در کدام زیر گروه قرار دارد وبا توجه به ضرایب آن،به هر درس زمان اختصاص دهید.و روی دروسی که ضرایب بیشتری دارند تمرکز کنید.
در مقاله های بعدی به طور مفصل مطالبی پیرامونه  نحوه ی مطالعه ی دروس عمومی   خدمتتون ارائه می دهیم.
 untitled-1
 
کانال تلگرام حامی

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۷۱۷
برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌گذارد

نحوه اطلاع رسانی
avatar
wpDiscuz