در برنامه ریزی مطالعه درس های کنکوری چه مدت زمانی را به هر درس اختصاص باید بدهیم؟

دسته: آموزشی , پزشکی رو قورت بده! , مهم ترین ها , نحوه مطالعه , نحوه مطالعه دروس کنکور , ویژه ها
بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: سه شنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۵
تاریخ بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

خوب خیلی از دانش آموزان همیشه این سوال تو ذهنشون هست که برای مطالعه هر کدام از درس های کنکور چه مدت زمانی را باید اختصاص دهند؟

این سوال یکی از متداول ترین سوالات دانش آموزان کنکوری هست و تنها کسی که می تواند به این سوال پاسخ دهد خود دانش آموز می باشد.

ما در این مقاله و مقاله های بعدی سعی می کنیم مطالبی که  دید دانش آموزان را نسبت به زمان بندی دروس وسیع تر می کند را توضیح دهیم.

اولین چیزی که در برنامه ریزی زمانی مهمه اینه که هر دانش آموز از همان ابتدا باید هدفشو از کنکور مشخص بکنه، در واقع باید بدونه که به چه رشته ای برای ادامه تحصیل در دانشگاه علاقه مند هست و بر اساس علاقه ای که داره زمان رو به مطالعه ی درس ها اختصاص بده.

دلیل اینکه میگم باید هدفش مشخص باشه اینه که خوب هر کدام از درس های کنکور زیر گروه های خاص خودشونو دارند ودر هر زیر گروه هم هر درس ضرایب مخصوص خودش را دارد. پس دانش آموز باید از همان ابتدا بداند که به چه رشته ای علاقه مند هست وآن رشته در چه زیر گروهی قرار دارد .

پس در ابتدا لازمه شما را با زیر گروه های مختلف هر رشته و ضرایب آن آشنا کنم.


زیر گروه های کنکور سراسری

در کنکور سراسری، مجموعه رشته های تحصیلی را که ضریب دروس امتحانی یکسانی دارند، در یک زیرگروه قرار می گیرند.در کنکور سراسری، گروه ریاضی ۳، گروه تجربی ۵، گروه علوم انسانی ۵، گروه هنر ۵ و زبان های خارجی ۴ زیرگروه دارند.

خوب در ادامه رشته های مربوط به هر کدام از زیر گروه های ریاضی، تجربی، انسانی وهنر ملاحظه می کنید.


رشته های مربوط به زیر گروه های ریاضی

زیر گروه ۱

مهند‌‌سی صنایع (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی عمران (تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیر فنی عمران (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی کامپیوتر (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی برق (تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیر فنی برق (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی د‌‌ریا (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی رباتیک، مهند‌‌سی فناوری اطلاعات(IT)، مهند‌‌سی مکانیک (تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیر فنی مکانیک (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی مواد‌‌ ( تمام گرایشها)، مهند‌‌سی نساجی (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی هوا و فضا، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری هواپیما، هوانورد‌‌ی (تمام گرایش‌ها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سی معماری، کارد‌‌انی معماری، کارد‌‌انی معماری سنتی، ریاضی (تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیری ریاضی، فیزیک، د‌‌بیری فیزیک، آمار، کارد‌‌انی آمار، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی نرم افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی سخت افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی کامپیوتر (نرم افزار)، کارد‌‌انی کامپیوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ی (گرایش اقتصاد‌‌ نظری- اقتصاد‌‌ صنعتی- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اری)، تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی، مهند‌‌سی کشاورزی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی عمران روستایی، مهند‌‌سی د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی الکترونیک صد‌‌ا و سیما، کارد‌‌انی د‌‌ریا‌نورد‌‌ی، معلم فنی مکانیک (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی علمی- کاربرد‌‌ی مکانیک و برق و عمران (تمام گرایش‌ها)، تعمیر و نگهد‌‌اری هواپیما، کارد‌‌ان فنی کشتی، کارد‌‌ان فنی حفاری، کارد‌‌ان فنی مکانیک (تأسیسات)، تکنولوژی آبیاری، کارد‌‌انی فنی نساجی (تمام گرایش‌ها)، معلم فنی معماری، مهند‌‌سی پزشکی (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی حمل و نقل ریلی، مهنسی خط و سازه‌های ریلی، مهند‌‌سی ماشین‌های ریلی، کارشناسی مد‌‌یریت (تمام گرایش‌ها)، کارشناسی حسابد‌‌اری (تمام گرایش‌ها)، مد‌‌یریت و کمیسر د‌‌ریایی، مد‌‌یریت و بازرگانی د‌‌ریایی، کارد‌‌نی تسلیحات، کارد‌‌انی تکنیک خود‌‌روهای نظامی، علوم کامپیوتر، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌‌ (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و اقتصاد‌‌، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و مد‌‌یریت (تمام گرایش‌ها)، اد‌‌بیات و زبان عربی، معارف اسلامی و الهیات (گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازی، د‌‌بیری تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ کارشناسی خبرنگاری (گرایش اقتصاد‌‌ی و علوم استراتژیکی)، علوم پایه نظامی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حد‌‌یث، کارشناسی مد‌‌یریت امور بانکی، مد‌‌یریت بیمه، مد‌‌یریت فرهنگی و هنری، امور گمرکی، کارد‌‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌‌انی حسابد‌‌اری(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌انی امور بیمه، کارد‌‌انی مد‌‌یریت بازرگانی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، کارد‌‌انی امور بانکی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی)، کارد‌‌ان فنی برق الکترونیک د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی برق مخابرات د‌‌ریایی، علوم اسلامی، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتی، امور د‌‌فتری، تربیت مربی عقید‌‌تی و سیاسی، کارشناسی تولید‌‌ سیما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌یث (تمام گرایش‌ها)، حقوق، مهند‌‌سی فرماند‌‌هی و کنترل هوایی (تمام گرایش‌ها)، معلم فنی برق، تربیت د‌‌بیر فنی عمران، علمی- کاربرد‌‌ی مهند‌‌‌سی مخابرات (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی هوانورد‌‌ی(ناوبری هوایی)، کارد‌‌انی تکنولوژی هسته‌ای، د‌‌کترای پیوسته ریاضی، د‌‌کترای پیوسته فیزیک، د‌‌کترای پیوسته بیوتکنولوژی، علوم و فنون هوانورد‌‌ی، خلبانی هلیکوپتری، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری، مهند‌‌سی سیستم، مهند‌‌سی الکترونیک و مخابرات د‌‌ریایی، آباد‌‌انی و توسعه روستاها، ناوبری و فرماند‌‌هی کشتی، اطلاعات نظامی، تفنگد‌‌اری د‌‌ریایی، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید‌‌، کارد‌‌انی علمی و کاربرد‌‌ی پست، کتابد‌‌اری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی (گرایش صنعتی و سازمانی)، خد‌‌مات مسافرتی و جهانگرد‌‌ی، کارشناسی خبرنگاری، کارد‌‌انی اویونیک هواپیما.

مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها

ریاضی (ضریب ۴)، فیزیک (ضریب ۳) و شیمی (ضریب ۲)

زیر گروه ۲

مهند‌‌سی پلیمر (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی شیمی (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی معد‌‌ن (تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان فنی مواد‌‌ (تمام گرایش‌ها)، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پتروشیمی، کاربرد‌‌ی و مهند‌‌سی عملیات و صنایع پتروشیمی، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پلیمر، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و حفاظت، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و بازرسی فنی، مهند‌‌سی نفت (تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی اکتشاف نفت، شیمی (تمام گرایش‌ها).

مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها

ریاضی (ضریب ۴)، فیزیک (ضریب ۳) و شیمی (ضریب ۳)

زیر گروه ۳

کارد‌‌انی فنی برق (تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌انی فنی شیمی (تمام گرایش‌ها)، معلم فنی صنایع شیمیایی، کارد‌‌انی فنی صنایع غذایی، کارد‌‌انی ایمنی صنعتی، معلم فنی صنایع چوب، کارد‌‌انی فنی عمران (تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌انی فنی معد‌‌ن (استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)، کارد‌‌انی فنی مکانیک (تمام گرایش‌ها به جز گرایش تاسیسات)، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی، معلم فنی مواد‌‌ (تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان صنایع چوب، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنایع چوب، کارد‌‌انی استخراج معاد‌‌ن غیر ذغال سنگ، کارد‌‌ان فنی عملیات پتروشیمی، معلم فنی عمران (تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنایع چاپ، کارد‌‌انی شیمی مواد‌‌ پر انرژی

مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها

ریاضی (ضریب ۳)، فیزیک (ضریب ۲) و شیمی (ضریب ۳) .


رشته های مربوط به زیر گروه های تجربی

زیر گروه ۱

پزشکی، داندانپزشکی، دامپزشکی، کار درمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)، پرستاری دندانپزشکی، بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، معلم فنی بهداشت، علوم آزمایشگاهی، مدارک پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی دامپزشکی، بهداشت عمومی (تمام گرایشها)، بهداشتکار دهان و دندان، زیستشناسی (تمام گرایشها)، روانشناسی (گرایش بالینی)، بورسیه رشتههای پزشکی ستاد نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، علوم و صنایع غذایی، معلم فنی بهداشت- کودکیاری، زیستشناسی عمومی، دبیری زیستشناسی، مدیریت و کمیسر دریایی، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، کاردانی فوریتهای پزشکی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی ( ضریب ۲)، زیستشناسی (ضریب ۴)، فیزیک ( ضریب ۲)، شیمی (ضریب ۳) و زمینشناسی (ضریب صفر)

زیر گروه۲

داروسازی، دبیری شیمی، شیمی (محض و کاربردی)، دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگهای ش.م.ه) ناوبری و فرماندهی کشتی، کاردانی شیمی کاربردی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، زیستشناسی (ضریب ۴)، فیزیک (ضریب ۲)، شیمی (ضریب ۴) و زمینشناسی (ضریب ۱)

زیر گروه ۳

زمینشناسی، دبیری زمینشناسی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، زیستشناسی (ضریب ۲)، فیزیک (ضریب ۲)، شیمی (ضریب۲) و زمینشناسی (ضریب ۴)

زیر گروه۴

هوانوردی- ناوبری هوایی، هوانوردی- خلبانی، حسابداری، مدیریت (تمام گرایشها)، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت بازرگانی دریایی، علوم اقتصادی (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایشها)، کارشناسی مدیریت امور بانکی، مدیریت بیمه، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی امور حسابداری، اقتصاد نظری، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی، کارشناسی حسابداری (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایشها)، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایشها)، معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول- فلسفه اسلامی)، علوم حدیث (تمام گرایشها)، ادبیات و زبان عربی، ریاضی و فیزیک، کاردانی امور بیمه، کاردانی حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، اطلاعات نظامی، علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلیکوپتری، مهندسی نگهداری هواپیما، مهندسی سیستم، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کتابداری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم پایه انتظامی، خدمات مسافرتی و جهانگردی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۴)، زیستشناسی (ضریب ۲)، فیزیک (ضریب ۳)، شیمی (ضریب ۲) و زمینشناسی (ضریب ۱)

زیر گروه۵

تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی شیلات، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، تکنولوژی محیط زیست، مهندسی کشاورزی (تمام گرایشها)، مهندسی فضای سبز، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، علوم اسلامی، کارشناسی خبرنگاری (گرایشهای ورزشی و سیاسی)، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، حقوق، کاردانی تولید و بهرهبرداری، کارشناسی گیاهان دارویی و معطر، کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی پرورش زنبور عسل

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، زیستشناسی (ضریب ۲)، فیزیک (ضریب ۲)، شیمی (ضریب ۲) و زمینشناسی (ضریب ۱)


رشته های مربوط به زیر گروه های انسانی

زیر گروه۱

زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، دبیری زبان و ادبیات عرب، مترجمی زبان عربی، ادبیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، دبیری الهیات و معارف اسلامی، دبیری علوم دینی، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی، کاردانی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، علوم دینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کاردانی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۲)، اقتصاد (ضریب ۱)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۴)، زبان عربی (ضریب ۴)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۱)، علوم اجتماعی (ضریب ۱)، فلسفه و منطق (ضریب ۳)، روانشناسی (ضریب ۱) .

زیر گروه۲

علوم اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری).

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۴)، اقتصاد(ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۲)، زبان عربی (ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۱)، علوم اجتماعی (ضریب ۳)، فلسفه و منطق (ضریب ۱)، روانشناسی (ضریب ۲) .

زیر گروه ۳

مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت امور بانکی، علوم اقتصادی،  کارشناسی خبرنگاری، بانکداری،امور بانکی، مدیریت بیمه، کاردانی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حسابداری، کاردانی امور بیمه،مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت جهانگردی، مدیریت مسافرتی و جهانگردی، کاردانی مدیریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه اکو، خدمات امور اداری، مدیریت و کمیسر دریایی، کاردانی امور دفتری، کارشناسی تولید سیما، مدیریت بانکداری.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۴)، اقتصاد (ضریب ۳)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۲)، زبان عربی (ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۱)، علوم اجتماعی (ضریب ۲)، فلسفه و منطق (ضریب ۱)، روانشناسی (ضریب ۱) .

زیر گروه ۴

روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد اطلاعات، کاردانی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، دبیری جغرافیا، دبیری تاریخ، باستان شناسی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، اقتصاد (ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۲)، زبان عربی (ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۳)، علوم اجتماعی (ضریب ۲)، فلسفه و منطق (ضریب ۲)، روانشناسی (ضریب ۳) .

زیر گروه۵

روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها

ریاضی (ضریب ۳)، اقتصاد (ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (ضریب ۲)، زبان عربی (ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (ضریب ۱)، علوم اجتماعی (ضریب ۳)، فلسفه و منطق (ضریب ۲)، روانشناسی (ضریب ۳)

رشته های مربوط به زیر گروه های هنر

 زیر گروه ۱

ارتباط تصویری، چاپ، صنایع دستی، طراحی پارچه، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی آموزش هنرهای تجسمی، کاردانی علمی کاربردی عکاسی خبری،کاردانی علمی کاربردی فرش دستباف، کاردانی علمی کاربردی گرافیک، کاردانی هنرهای تجسمی، کاردانی هنرهای سنتی، کارشناسی فرش، کتابت ونگارگری، مجسمه سازی، نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای صناعی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها

درک عمومی هنر (ضریب ۴)، در ک عمومی ریاضی – فیزیک (ضریب ۱)، ترسیم فنی (ضریب ۱)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۴)، خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)، خلاقیت موسیقی (ضریب ۱ ) و خوا ص مواد (ضریب ۱)

زیر گروه ۲

باستانشناسی، طراحی صنعتی، علوم اجتماعی (گرایش امنیت ملی )، علوم سیاسی (گرایش های امنیت ملی و مطالعات امنیتی )، کاردانی صنایع دستی، کاردانی علمی کاربردی طراحی صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مرمت و احیای بناهای تاریخی، هنراسلامی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها

درک عمومی هنر (ضریب ۳)، درک عمومی ریاضی – فیزیک (ضریب ۳)، ترسیم فنی (ضریب ۲)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۴)، خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)، خلاقیت موسیقی (ضریب ۱) و خوا ص مواد (با ضریب۱)

زیر گروه ۳

کاردانی باستانشناسی، کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی، کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، کاردانی راهنمای موز ه ها و بناهای تاریخی،کاردانی موزه داری، مردم شناسی، مرمت آثار تاریخی، موزه داری.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها

درک عمومی هنر (ضریب ۳)، درک عمومی ریاضی – فیزیک (ضریب ۱)، ترسیم فنی (ضریب۲)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۲)، خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)، خلاقیت موسیقی (ضریب ۱ ) و خواص مواد (ضریب ۱)

زیر گروه۴

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی، تولید سیما، سینما، کاردانی هنرهای نمایشی، کارگردانی تلویزیون، نمایش.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها 

درک عمومی هنر (ضریب ۳)، در ک عمومی ریاضی – فیزیک (ضریب ۱)، ترسیم فنی (ضریب ۱)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۲)، خلاقیت نمایشی (ضریب ۴)، خلاقیت موسیقی(ضریب ۱) و خواص مواد (ضریب ۱)

زیر گروه ۵

موسیقی نظامی، نوازندگی موسیقی ایرانی ، نوازندگی موسیقی جهانی .

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها 

درک عمومی هنر (ضریب ۳)، درک عمومی ریاضی – فیزیک (ضریب ۱)، ترسیم فنی (ضریب۱)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۱)، خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)، خلاقیت موسیقی (ضریب ۴ ) و خواص مواد (با ضریب۱)


خوب حال که با رشته های هر زیر گروه و ضرایب آن ها آشنا شدید،ابتدا مشخص کنید رشته شما در کدام زیر گروه قرار دارد وبا توجه به ضرایب آن،به هر درس زمان اختصاص دهید.و روی دروسی که ضرایب بیشتری دارند تمرکز کنید.
در مقاله های بعدی به طور مفصل مطالبی پیرامونه  نحوه ی مطالعه ی دروس عمومی   خدمتتون ارائه می دهیم.
 untitled-1
 
کانال تلگرام حامی

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۳۹۰
برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌گذارد

نحوه اطلاع رسانی
avatar
wpDiscuz