رتبه ی آخرین فرد قبولی مهندسی برق در شهر های مختلف

دسته: طرح نوشدارو , مشاوره انتخاب رشته
بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: دوشنبه - ۱۲ مهر ۱۳۹۵
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۳۹۵

از آنجایی که یکی از راهنماهای خوب برای انتخاب رشته کنکور سراسری آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در سال قبل آن می باشد تصمیم گرفتیم رتبه ی آخرین فرد قبولی رشته های پر طرفدار تجربی، ریاضی و انسانی را در شهرهای مختلف در اختیار شما کنکوری های عزیز قرار دهیم تا با آگاهی بیشتر بتونید انتخاب رشته ی منطقی تری رو انجام بدید.

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری
برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری (از قبیل سهمیه ها، دانشگاه ها، بهترین روش انتخاب رشته و …) به مقاله ی “انتخاب رشته کنکور سراسری” مراجعه نمایید.

در این مطلب رتبه ی آخرین فرد قبولی مهندسی برق سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم.


 

مهندسی برق

تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۹ ۳۹ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۱۹۹ ۵۹ منطقه ۲ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۴۳ ۳۶ منطقه ۳ پسر تنکابن مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۳۳۴ ۲۲۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه
۵۴۳ ۱۶۰ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه
۱۴۳۲ ۷۴ منطقه ۳ پسر شبستر مهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه
۸۹۳ ۵۴۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۱۰۵۲ ۳۳۶ منطقه ۲ دختر ساری مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۲۱۴۸ ۱۲۶ منطقه ۳ پسر زرند مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۱۷۱۲ ۱۰۱۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۱۸۲۲ ۶۰۰ منطقه ۲ پسر کرمان مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۲۹۰۴ ۲۰۱ منطقه ۳ پسر بیجار مهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۲۷۰۷ ۱۵۴۳ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۲۷۹۰ ۹۴۶ منطقه ۲ پسر قم مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۴۸۹۱ ۳۷۷ منطقه ۳ پسر تنکابن مهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۳۴۳۰ ۱۹۳۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۳۵۴۰ ۱۲۲۰ منطقه ۲ پسر اراک مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۶۲۸۵ ۵۱۲ منطقه ۳ پسر اسفراین مهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه

اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۶۱۳ ۱۴۹۳ منطقه ۱ دختر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
۳۸۹۸ ۱۳۳۸ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
۷۳۸۵ ۶۴۷ منطقه ۳ پسر ایذه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
۵۶۴۱ ۳۱۱۹ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی برق -دانشگاه اصفهان-روزانه
۶۰۷۲ ۲۱۰۵ منطقه ۲ پسر سیرجان مهندسی برق -دانشگاه اصفهان-روزانه
۹۷۷۱ ۸۸۹ منطقه ۳ پسر باغ بهادران مهندسی برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۴۲۱ ۲۴۷۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه
۷۰۶۱ ۲۴۷۵ منطقه ۲ پسر لار مهندسی برق -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه
۹۷۵۴ ۸۸۵ منطقه ۳ پسر مشهد مهندسی برق -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه

شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۸۲۵ ۳۶۹۹ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه
۶۹۷۶ ۲۴۴۶ منطقه ۲ پسر شهرکرد مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه
۱۲۶۸۴ ۱۲۵۷ منطقه ۳ پسر قائن مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه

تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۱۰۳ ۳۳۴۲ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی برق -دانشگاه تبریز-روزانه
۶۶۷۴ ۲۳۳۸ منطقه ۲ پسر خوی مهندسی برق -دانشگاه تبریز-روزانه
۱۱۵۵۰ ۱۱۱۱ منطقه ۳ پسر سقز مهندسی برق -دانشگاه تبریز-روزانه

قم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۳۱۴۰ ۶۷۴۷ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
۱۴۷۳۷ ۵۳۳۷ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی برق -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
۲۳۳۸۶ ۲۹۱۱ منطقه ۳ پسر دورود مهندسی برق -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
۱۷۹۰۱ ۸۸۸۶ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی برق -دانشگاه قم-روزانه
۱۶۱۷۹ ۵۹۰۴ منطقه ۲ دختر گرگان مهندسی برق -دانشگاه قم-روزانه
۳۱۶۶۷ ۴۳۸۶ منطقه ۳ دختر رباط کریم مهندسی برق -دانشگاه قم-روزانه

بابل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۹۲۵ ۵۲۵۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی برق -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه
۱۰۶۱۸ ۳۷۹۸ منطقه ۲ پسر گرگان مهندسی برق -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه
۱۶۰۰۱ ۱۷۳۵ منطقه ۳ پسر سوادکوه مهندسی برق -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه

همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۱۰۱ ۷۱۹۰ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی برق -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
۱۴۳۶۳ ۵۱۹۸ منطقه ۲ دختر همدان مهندسی برق -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
۱۵۱۸۲ ۱۶۱۲ منطقه ۳ دختر قروه درجزین مهندسی برق -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه

زاهدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
مهندسی برق -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه
۳۹۹۱۶ ۱۵۵۵۳ منطقه ۲ پسر مرودشت مهندسی برق -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه
۴۰۱۲۶ ۶۱۶۹ منطقه ۳ پسر سراوان مهندسی برق -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

اگر طرح نوشدارو را مطالعه نکرده اید حتما مقالات زیر را نیز مطالعه نمایید.

طرح نوشدارو (هزینه دانشگاه ها و انواع سهمیه در کنکور سراسری)

طرح نوشدارو (دانشگاه آزاد از سیر تا پیاز)


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۸۹۰
برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌گذارد

نحوه اطلاع رسانی
avatar
wpDiscuz