مطالب ویژه :
اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۸

اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۸

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد شیمی ۹۸

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد شیمی ۹۸

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد حسابداری ۹۸

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد حسابداری ۹۸

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد حقوق ۹۸

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد حقوق ۹۸

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت ۹۸

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت ۹۸

مشاوره انتخاب رشتهRSS
انتخاب رشته ارشد آزاد ۹۸
۳ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

انتخاب رشته ارشد آزاد ۹۸

از سال ۹۶ کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد با هم ادغام شده اند اما کماکان فرآیند انتخاب رشته ارشد سراسری جداگانه از فرآیند انتخاب رشته ارشد آزاد انجام می گیرد ، مشاوران حامی پیش تر مقاله انتخاب رشته ارشد سراسری را منتشر نموده اند و در مقاله حاضر موضوع انتخاب رشته ارشد آزاد رابه…..