رتبه ی آخرین فرد قبولی مهندسی مکانیک

دسته: طرح نوشدارو , مشاوره انتخاب رشته
بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: پنجشنبه - ۸ تیر ۱۳۹۶
تاریخ بروزرسانی: ۸ تیر ۱۳۹۶

در این مطلب رتبه ی آخرین فرد قبولی مهندسی مکانیک سال گذشته را در شهر های مختلف آورده ایم.

از آنجایی که یکی از راهنماهای خوب برای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ آگاهی از حدود رتبه ی قبولی رشته ها در سال قبل آن می باشد تصمیم گرفتیم رتبه ی آخرین فرد قبولی رشته های پر طرفدار تجربی، ریاضی و انسانی را در شهرهای مختلف در اختیار شما کنکوری های عزیز قرار دهیم تا با آگاهی بیشتر بتونید انتخاب رشته ی منطقی تری رو انجام بدید.

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری
برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری (از قبیل سهمیه ها، دانشگاه ها، بهترین روش انتخاب رشته و …) به مقاله ی “انتخاب رشته کنکور سراسری” مراجعه نمایید.

مطلب پیشنهادی
برای اطلاع از آخرین درصد و رتبه های قبولی مهندسی عمران (روزانه) به مطلب “آخرین درصد و رتبه های قبولی مهندسی مکانیک (روزانه)” مراجعه نمایید.

رتبه ی آخرین فرد قبولی مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۸۰ ۱۱۶ منطقه ۱ دختر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۳۴۳ ۹۷ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۹۹۳ ۴۸ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۵۷۴ ۳۶۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه تهران-روزانه
۸۰۴ ۲۵۲ منطقه ۲ پسر قم مهندسی مکانیک -دانشگاه تهران-روزانه
۱۹۳۶ ۱۱۰ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی مکانیک -دانشگاه تهران-روزانه
۹۲۳ ۵۶۱ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۹۶۸ ۳۱۰ منطقه ۲ پسر ورامین مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۲۳۱۱ ۱۴۰ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۱۵۸۸ ۹۵۳ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۱۸۹۰ ۶۱۷ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی مکانیک -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۵۸۷۶ ۴۷۰ منطقه ۳ پسر شهرجدید هشتگرد مهندسی مکانیک -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۲۶۰۶ ۱۴۹۰ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۲۷۳۹ ۹۲۴ منطقه ۲ پسر اسلام‌شهر مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۶۳۱۸ ۵۱۶ منطقه ۳ پسر ورامین مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۳۲۰۴ ۱۸۱۰ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۳۳۲۸ ۱۱۵۲ منطقه ۲ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۶۳۱۸ ۵۱۶ منطقه ۳ پسر نظرآباد مهندسی مکانیک -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه

البرز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۱۴۰ ۲۳۲۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه
۴۰۰۷ ۱۳۷۴ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی مکانیک -دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه
۷۹۴۹ ۷۰۰ منطقه ۳ دختر پاکدشت مهندسی مکانیک -دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه

اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۵۲۳ ۱۹۹۱ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
۳۵۹۸ ۱۲۳۶ منطقه ۲ پسر کاشان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
۸۰۹۴ ۷۱۲ منطقه ۳ دختر تیران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
۴۷۹۵ ۲۶۷۹ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه اصفهان-روزانه
۴۸۴۹ ۱۶۶۸ منطقه ۲ دختر شهرضا مهندسی مکانیک -دانشگاه اصفهان-روزانه
۹۲۱۶ ۸۲۲ منطقه ۳ پسر مبارکه مهندسی مکانیک -دانشگاه اصفهان-روزانه

مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۲۳۲ ۲۸۹۴ منطقه ۱ دختر مشهد مهندسی مکانیک -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه
۵۳۵۹ ۱۸۵۲ منطقه ۲ پسر قم مهندسی مکانیک -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه
۷۰۸۶ ۶۱۲ منطقه ۳ پسر فردوس مهندسی مکانیک -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه

شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۸۳۶ ۲۱۶۲ منطقه ۱ دختر اصفهان مهندسی مکانیک -دانشگاه شیراز-روزانه
۴۰۶۴ ۱۳۹۵ منطقه ۲ پسر مرودشت مهندسی مکانیک -دانشگاه شیراز-روزانه
۶۵۵۵ ۵۴۶ منطقه ۳ پسر برازجان مهندسی مکانیک -دانشگاه شیراز-روزانه

تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۶۶۸ ۳۱۳۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه تبریز-روزانه
۵۶۷۳ ۱۹۴۵ منطقه ۲ پسر اردبیل مهندسی مکانیک -دانشگاه تبریز-روزانه
۷۰۱۵ ۶۰۵ منطقه ۳ پسر اسکو مهندسی مکانیک -دانشگاه تبریز-روزانه

قم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۱۷۰۱ ۶۰۶۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
۹۴۵۱ ۳۳۵۰ منطقه ۲ پسر قم مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
۱۶۲۵۶ ۱۷۷۴ منطقه ۳ پسر رباط کریم مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
۱۴۱۴۲ ۷۲۱۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه قم-روزانه
۱۴۲۷۵ ۵۱۶۵ منطقه ۲ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه قم-روزانه
۱۷۷۲۵ ۲۰۰۶ منطقه ۳ پسر هشتگرد مهندسی مکانیک -دانشگاه قم-روزانه

بابل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۲۵۹ ۴۹۳۰ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه
۹۴۳۵ ۳۳۴۵ منطقه ۲ پسر ساری مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه
۹۴۴۴ ۸۴۸ منطقه ۳ پسر گنبد مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه

همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۱۵۳۸ ۵۹۹۱ منطقه ۱ پسر اهواز مهندسی مکانیک -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
۱۱۴۱۶ ۴۱۱۵ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی مکانیک -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
۱۳۴۲۴ ۱۳۷۱ منطقه ۳ پسر کنگاور مهندسی مکانیک -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه

زاهدان

۲۱۷۹۸ ۱۰۵۳۴ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه
۳۴۰۰۱ ۱۳۱۴۱ منطقه ۲ پسر بوشهر مهندسی مکانیک -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه
۳۲۰۲۱ ۴۴۵۲ منطقه ۳ پسر بم مهندسی مکانیک -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

اگر طرح نوشدارو را مطالعه نکرده اید حتما مقالات زیر را نیز مطالعه نمایید.

طرح نوشدارو (هزینه دانشگاه ها و انواع سهمیه در کنکور سراسری)
طرح نوشدارو (دانشگاه آزاد از سیر تا پیاز)

کانال تلگرام حامی


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۵۶۰
برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌گذارد

نحوه اطلاع رسانی
avatar
wpDiscuz